Ankedommen mot Päivi Räsänen faller i dag

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen som representant for Kristdemokraterna, står tiltalt for å ha brutt finsk straffelov i sin omtale av homofili og homofile.

Da saken gikk for tingretten i fjor endte dommen med full frifinnelse. Den finske riksadvokaten valgte å anke denne kjennelsen, og har lagt ned påstand om straff på 120 dagsbøter for Räsänen.

Aktor: Krenket homofiles menneskeverd

I ankesaken hevdet aktor Anu Mantila at Räsänens uttalelser generelt, og en samlivspamflett fra 2004 spesielt, hadde krenket homofiles menneskeverd og ført til intoleranse, forakt og hat mot homofile.

I pamfletten skriver Räsänen blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse».

Räsänen sa på pressekonferansen at hun ikke kjenner seg igjen i denne framstillingen. Framstillingen ble også bestridt av forsvarsadvokaten. Räsänen skal i rettssaken flere ganger ha sagt at hun ikke ser homofile som mindreverdige, eller at de ikke er skapt av Gud.

Les mer om bakgrunnen for rettssaken

Varsler pressekonferanse

Räsänen har mottatt økonomisk og juridisk støtte fra den amerikanske, kristenkonservative organisasjonen Alliance Defending Freedom International.

På sine nettsider varsler organisasjonen at den vil holde en pressekonferanse i kjølvannet av domsavsigelsen tirsdag ettermiddag.

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter