Teologistudenter med tradisjonelt syn på ekteskapet er bekymret for framtiden

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Nylig uttrykte 18 teologistudenter ved NLA Høgskolen bekymring for om Den norske kirke vil ha plass til prester med tradisjonelt ekteskapssyn i framtiden. Vårt Land har snakket med to lærere med ansvar for presteutdannelse om studentenes framtidsutsikter.

William Grosås,  praktikumsleder ved NLA Høgskolen i Bergen, der de 18 teologistudentene hører til, omtaler situasjonen slik:

 Etter biskop i Oslo sine uttalelser er det lett å forstå studentenes uro,

Det er i et debattinnlegg publisert i Vårt Land at prestestudentene uttrykker sin bekymring: «Er det fortsatt teologisk mangfold i Den norske kirke? Vil det være plass og respekt for prester med en klassisk lære om ekteskapet i framtiden?»

Teologistudentene skriver videre at det er lite fristende å bli prester i Den norske kirke, og sier det blant annet skyldes Oslo-biskop Kari Veitebergs uttalelser i media den siste tiden.

Vårt Land har tidligere omtalt at biskopen i en panelsamtale under Pride uttalte at hun ikke kan «ansette noen som ikke vil vie alle», med henvisning til prester som ikke vier homofile. I etterkant har biskopen sagt at uttalelsene var høyttenkning om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot over tid.

I kritikken av biskop Veiteberg trekker prestestudentene fram en debatt på Dagsnytt 18 på NRK i oktober, mellom Veiteberg og Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen. De mener hun møter Ottosen, som representerer det klassiske synet på ekteskap, «med lite respekt og forståelse».

«Det er utfordrende å se for seg at hun vil møte prester med dette synet på ekteskapet annerledes i fremtiden, selv i en kirke med to likestilte syn», påpeker teologistudentene.

Også Knut Tveitereid, praktikumsleder ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo, som også utdanner prester, bekrefter at han vet det er studenter med et tradisjonelt ekteskapssyn opplever det krevende om dagen.

På spørsmål fra Vårt Land om han tror  biskopens signaler til konservative prester har noe å si for rekrutteringen til Dnk, svarer Tveitereid:

– Jeg har forstått at biskop Kari føler seg misforstått, og vil derfor ikke legge for mye i hennes utsagn. På generelt grunnlag er den største rekrutteringsutfordringen for Den norske kirke at de store kristne ungdomsmiljøene beveger seg, på ulike måter, bort fra den. Jeg ønsker å bidra til å snu den trenden

Vårt land spør da hvordan han vurderer framtidsutsiktene til prestestudenter som har et tradisjonelt ekteskapssyn i Dnk. Til det svarer han:

– De har fortsatt veldig mye viktig å bidra med i Den norske kirke, og har veldig mye godt å ta imot fra Den norske kirke. Om lavkirkeligheten og folkekirkeligheten frakobles hverandre, taper begge parter, men aller mest det norske folk, sier Tveitereid.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir