Svensk forsker problematiser barns heteronormative lek

Foto: Rashid Sadykov fra Unsplash
Foto: Rashid Sadykov fra Unsplash

Da har en svensk studie avslørt det de aller fleste vet fra før: Barn leker heteronormativt. Det som kanskje er nytt for noen, er at i Sverige oppleves dette som problematisk.

Til tross for utviklingen de siste årene med fokus på LGBTQ-spørsmål og normbryting allerede i førskolealderen, er barnas lek fortsatt “sterkt preget av en heteroseksuell norm”. Dette blir uttalt og kritisert i avhandlingen “Barbie bryllup og homofile hunder” av Lena Sotevik ved universitetet i Göteborg. Det er avisen Världen idag.

Lena Sotevik ønsker at avhandlingen "skal føre til en fortsatt diskusjon om hvordan man kan forstå skeiv teori ut fra et barns perspektiv", heter det i en pressemelding.
 

Sotevik har bland annat gjort studier vid förskolor och granskat hur barn leker. I avhandlingen konstateras att barn ”normaliserar heterosexualitet genom att (re)producera heteronormativa familjediskurser i ’mamma-pappa-barnleken’, exempelvis genom att utesluta möjligheten med två mammor i samma familj”.

På en förskola fanns flera Barbiedockor och en Kendocka. Det ledde till att barnen bad att få låna Kendockan av varandra för att kunna leka bröllop. Sotevik ser det som problematiskt att barnen inte i stället använde två Barbiedockor för att leka bröllop.

Sotevik skriver att vid fältsamtal har barnen visat att de har ”kunskap om att en familj kan se ut på olika sätt, detta var dock inte en kunskap som omvandlades till praktik i lekar”.

Vidare framhåller avhandlingen att samkönade relationer inte introduceras aktivt på förskolan av pedagogerna.

”Det fanns inte heller böcker eller andra material på denna förskola som presenterade möjligheten för barnen”, skriver Sotevik kritiskt.

Studiens "råd" til ansatte i barnehager er å "villede" barn.

“Det kan være utfordrende å gå seg vill, spesielt for voksne som er vant til å sette rammer og mål, for eksempel i en pedagogisk aktivitet. Men å villede, å lede, kan også forstås som en handling som har til hensikt å føre i en annen retning. "

Barnehagepedagoger bør ikke vente på at barn selv skal ta opp spørsmål om seksualitet og normer, men bør selv  initiere dette allerede med små barn, ifølge Sotevik.

Lærere bør være "eksplisitte", "se utover faste kategorier som homofil eller heterofil" og ikke snakke om fremtidige familier, men "starte fra kjærlighets- og vennskapsforhold i barndommen."

Studiens ”råd” till förskolepersonal är att vilseleda barnen.

”Att gå vilse kan vara utmanande, särskilt för vuxna som är vana att sätta ramar och mål till exempel inom en pedagogisk verksamhet. Men att vilseleda, leda vilse, kan också förstås som en handling som har avsikter att leda i en annan riktning.”

Pedagoger ska inte invänta att barn själva tar upp frågor om sexualitet och normer, utan det bör personalen själv initiera redan med små barn, enligt Sotevik.

Pedagogerna bör vara ”explicita”, ”se bortom fasta kategorier som homosexuell eller heterosexuell” samt inte tala i termer av framtida familjer utan ”utgå ifrån kärleks- och vänskapsrelationer i barndomen.”

Jesuitten og samfunnsdebattant Thomas Idergard mener tenkningen er totalitær:

En av flera personer som reagerat på slutsatserna i studien är jesuiten och debattören Thomas Idergard. Han skriver på Facebook att viljan att korrigera och diktera barns lekar så att de uttrycker ideologin på modet för dagen, nu bland annat hbtq- och genustänkande, är totalitär.

”Alla totalitära ideologier från 1900-talet har det gemensamt att de riktar in sig på att inskränka utrymmet för, och hårt reglera, kärnfamiljen (vilket också inkluderar att omdefiniera den) för att så kunna få makt över barnens tänkande”, skriver han bland annat.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter