“Kjønns­bekreftende kirurgi” øker risikoen for selv­mord 12 ganger

Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash
Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash

En ny studie viser at risikoen for selvmordsforsøk og selvmord blant personer som har gjennomgått «kjønnsbekreftende kirurgi», er 12,12 ganger høyere enn hos personer som ikke har gjennomgått slike operasjoner. Det skriver Document.no.

Document.no skriver videre:

Risikabel kjønnsbekreftelse

Studien evaluerer risikoen for selvmord eller selvskading forbundet med «kjønnsbekreftelsesprosedyrer».

Tallene fremkommmer av data samlet inn av amerikanske National Institutes of Health og University of Texas fra mer enn 90 millioner pasienter i alderen 18 til 60 år.

 

De fleste vokser det av seg

En langtidsstudie publisert i februar fulgte 2772 personer fra elleve til 26 år. Den viste at de fleste vokser av seg sin kjønnsdysfori.

– Kjønnsdysfori er den følelsen av ubehag og lidelse en person opplever når vedkommendes kjønnsidentitet ikke stemmer overens med det kjønnet vedkommende er blitt tildelt ved fødselen. Dette kan føre til betydelig psykisk lidelse eller funksjonsnedsettelse.

Assosiert med dårlig selvbilde

Ved studiens begynnelse uttrykte ett av ti barn varierende grad av «kjønnsavvik». 25 år gamle var det imidlertid bare én av 25 som uttrykte misnøye med sitt kjønn «ofte» eller «av og til».

– Selv om kjønnsnøytralitet er relativt vanlig i tidlig ungdomstid, avtar det generelt med alderen og ser ut til å være assosiert med et dårligere selvbilde og dårligere psykisk helse gjennom hele utviklingen.

I strid med etablerte «sannheter»

Den førstnevnte studien konkluderer med at kjønnsbekreftende kirurgi er «signifikant assosiert med forhøyet risiko for selvmordsforsøk», noe som understreker nødvendigheten av «omfattende psykiatrisk støtte» efter inngrepet.

Studiene rokker ved påstander om at kjønnskirurgi faktisk forebygger selvmord.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter