Når menighetsblader blir en stat i staten

Foto: Ben White fra Unsplash
Foto: Ben White fra Unsplash

Et kirkeblad er til for å spre kirkens lære, ikke vranglære. Dette finnes det klare kjøreregler på, sier katolikk og lektor Magnus Wathne til Vårt Land.

Han reagerer på at St. Olav kirkeblad slipper til synspunkter som ikke er i samsvar med kirkens offisielle lære.

Problemstillingen er blitt aktualisert med en artikkel i siste nummer av St. Olav, som gis ut av Norsk katolsk bisperåd. I artikkelen får to katolske teologer reflektere over debatten som oppsto i høst da medier verden over annonserte at pave Frans skal ha sagt ja til sivilt partnerskap mellom likekjønnede.

Vårt Land skriver at en av teologene som blir intervjuet i saken, og som Wathne mener burde vært utelatt fra artikkelen, er Werner Jeanrond, professor i dogmatikk ved Det teologiske fakultet. Over nesten to sider i bladet gir professoren blant annet uttrykk for at kirkens lære om homoseksualitet er «uholdbar».

Videre mener Jeanrond i følge Vårt Land at kirken ikke kan kreve at homoseksuelle skal leve i sølibat fordi «de tilfeldigvis er født med ‘feil’ seksuell legning (…)». Han slår fast at «intet tenkende og troende menneske kan begripe en slik logikk. Derfor er det på tide at Kirkens lære korrigeres».

For Wathne er det i følge Vårt Land ikke nødvendig å gå inn i en diskusjon om Jeanronds syn på homofili. For ham er hovedsaken at professorens meninger er i strid med Den katolske kirkes offisielle lære, og ikke burde gis så stor spalteplass i kirkebladet.

Han har ikke noe imot at Den katolske kirkes lære utsettes for kritikk, men det finnes det andre forum for, og sier til Vårt Land:

 Et kirkeblad skal ikke gi en balansert dekning, for det er fra kirkens perspektiv ikke to likeverdige syn i slike saker. Kirkebladet skal fremstille den katolske lære som klar, tydelig og uforanderlig. Bladet skal forklare læren, ikke utfordre den.

Wathne understreker at det foreligger uttalelser fra Det annet vatikankonsil, der det fremgår at målet med katolsk presse er at den skal forme, støtte og styrke troen til de som leser den.

Slik er også Wathnes forventninger til St. Olav kirkeblad.

– Det er et blad jeg ønsker å lese for å bli styrket i troen, men ofte ender jeg i stedet opp med å bli nedstemt og forvirret av innhold som ikke er forenlig med katolsk tro og lære.

På spørsmål fra Vårt Land om det ikke være trosstyrkende å bryne seg på andres meninger, svarer Wathne:

Det er greit nok at et kirkeblad tar opp ulike meninger som er på kant med kirkens lære, men da må hele poenget være å forklare hvorfor disse meningene er feil.

Han sier til Vårt Land at det er en fare for at ikke alle som leser bladet klarer «å skille klinten fra hveten», og tror enkelte kan sitte igjen med et feilaktig inntrykk av hvilke meninger som er forenlige med katolsk tro og ikke.

I artikkelen blir kirkens lære om ekteskap og homofili gjengitt. Men det er ikke tilstrekkelig, mener Wathne. Han etterlyser kritiske spørsmål til Jeanrond, og synes det er uheldig at han får siste ordet i saken.

Instrument for evangelisering

Pater Josef Ottersen er blant dem som støtter opp under kritikken. Også han mener at kirkens lære skal være åpen for debatt, men ikke i kirkebladet, som han mener er «et instrument for evangelisering», og sier til Vårt Land:

Det blir ikke så god julestemning av at norsk katolsk bisperåd vier to sider til et emosjonelt angrep på vår egen katekisme. Mange spør seg om vi egentlig trenger et kirkeblad som sprer heresi.

Han opplyser at flere har skrevet til redaksjonen, ikke for å klage på håndverket, men visjonen for bladet.

–Det er til å le og gråte av at de tror man i kirkens eget blad trenger journalistiske grep om flere sider i saker om tro og moral.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter