Biskop Eidsvig forsvarer redaktørene av kirkebladet St.Olav

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Å utgi et tidsskrift som St. Olav ville være meningsløst dersom man skulle overse teologisk og moralsk debatt, sier biskop Bernt Eidsvig til Vårt Land, og utdyper:

Jeg tror det er greit å fastslå at det skal være rom for debatt i vår kirke. St. Olav har en stolt historie her, med redaktører som Halvard Rieber-Mohn, Åge Rønning og Unni Klepper Joynt, for å nevne noen.

En artikkel i julenummeret til St. Olav kirkeblad har fått noen prester og lekfolk til å reagere. Over nesten to sider får professor Werner Jeanrond ved Det teologiske fakultet slippe til med synspunkter som ikke er i samsvar med Den katolske kirkes lære om homoseksualitet.

Blant annet blir han sitert på at kirkens lære om homoseksualitet er «uholdbar». Han tar også til orde for at kirkens lære korrigeres.

Kirkebladet utgis av Norsk katolsk bisperåd, som består av landets tre katolske biskoper. Nå tar biskop Bernt Eidsvig redaktørene i forsvar.

– Å utgi et tidsskrift som St. Olav ville være meningsløst dersom man skulle overse teologisk og moralsk debatt. Jeg venter at den redaksjonelle linje er lojal mot Kirkens lære, men ikke uten spørsmål. Kirkens lære tåler utfordringer, ja styrkes av kritiske spørsmål, sier han.

Konteksten for uttalelsene til professor Werner Jeanrond er en artikkel om debatten som oppsto i høst da medier verden over annonserte at pave Frans skal ha sagt ja til sivilt partnerskap mellom likekjønnede. I kirkebladets artikkel får også en kilde som støtter opp under kirkens lære, komme med sine refleksjoner.

Til Vårt Land sier Eidsvig  at det er tydelig at redaktørene tilstreber balanse i saken.

Biskopen sier at han leser Jeanrond «oppmerksomt, men er ikke enig med ham». At professorens meninger får slippe til i kirkebladet, tror han leserne tåler, og sier:

Jeg tror bestemt ikke at St. Olavs lesere er så sarte at de ikke tåler å lese hans utsagn. Jeg tror heller ikke de er så lett påvirkelige at de endrer syn på likekjønnet ekteskap på grunn av noen linjer i St. Olav.

Det er opp til redaktørene å søke teologiske råd når de har behov for dette.

Jeg synes de utviser godt skjønn på dette punkt, sier Eidsvig til Vårt Land.

Eidsvig påpeker overfor Vårt Land at biskopen ikke er en sensurerende instans og at han heller ikke har noe ønske om å bli det.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter