Homofilt samliv ikke lenger uforenlig med å være prest i Metodistkirken

Jerome Powell med USAs president Donald Trump i bakgrunnen.United Methodist Church sitt øverste organ, Generalkonferansen, er samlet i Charlotte, North Carolina.

Der har de vedtatt å fjerne en formulering i ordinasjons-regelverket som sier at homofilt samliv er uforenlig med ordinert tjeneste. Det skriver Vårt Land.

Før generalkonferansen har det vært knyttet stor spenning til behandling av spørsmålet om likekjønnet samliv.

Det store flertallet i Metodistkirken i Norge har ønsket full inkludering av LHBT-personer, noe som har vært i strid med flere vedtak i det globale kirkesamfunnet.

Å fjerne setningene om homofilt samliv er i strid med kristen lære er viktig for dem.

Dersom formuleringeen skulle bli fjernet, og det åpnes for flere syn på ekteskap og samliv, vil det være enklere for den norske Metodistkirken å forbli i UMC. Alternativet har vært å danne en annen konstellasjon i Europa eller bli en selvstendig kirke i Norge, har delegasjonen tidligere fortalt.

30. april ble det også gjort flere vedtak som går i retning av større inkludering av LHBT-personer i kirken. Flere av vedtakene reverserer konservative vedtak fra forrige generalkonferanse.

Nå har kirkesamfunnet blant annet fjernet en straff for prester som har blitt funnet skyldige i å vie personer av samme kjønn. Straffen har tidligere vært ett års suspensjon uten lønn. Tidligere har det vært et krav om at biskoper skal erklære homofile kandidater som uegnet for ordinasjon, og dette er nå også fjernet.

Jerome Powell med USAs president Donald Trump i bakgrunnen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter