Konservativt flertall i Frikirken for synet på samliv

Frikirkens nye samlivsdokument og forslaget om at likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, fikk to tredjedels flertall. Det skriver Vårt Land.

Fredag ble Frikirkens foreslåtte samlivsdokument vedtatt med 109 stemmer for og 53 stemmer mot.

I tillegg vedtok et flertall på 105 mot 56 at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og at det dermed inngår i Frikirkens læregrunnlag som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Samtidig vedtok synodemøtet en merknad som sier at begrepet «bekjennelsesspørsmål» har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger. I stedet foreslår de å bruke begrepet «sentralt lærespørsmål».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig