Skolene i Ålesund skal ikke flagge under Pride i år

Regnbueflagget
Foto: Jasmin Sessler fra Unsplash

– Skolene skal være for alle elever, og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året. Kommunedirektøren har etter ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år.

Det står det, ifølge Sunnmørsposten, i et brev fra kommunen som gikk ut til rektorene ved alle skolene i Ålesund i starten av mai.

I brevet opplyser kommunalsjef Hildegunn Pedersen også at regnbueflagget vil heises på rådhuset og i sentrum under Pride-feiringen i juni.

Tidligere har det ikke vært noen felles bestemmelse for å heise regnbueflagget på skolene i kommunen. Det har vært opp til hver enkelt skole, og praksisen har dermed variert.

Kommunalsjef Pedersen har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor Sunnmørsposten tirsdag.

Stortingsrepresentant og leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, mener kommunedirektøren i Ålesund har misforstått hva Pride-flagget symboliserer.

Overfor Nettavisen påpeker hun at flagget symboliserer mangfold, frihet og grunnleggende menneskerettigheter.

– Denne begrunnelsen og dette vedtaket gjør meg flau, og det viser at kampen ikke er over. Fordommer og mangel på kunnskap lever i beste velgående, sier Trettebergstuen til avisen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir