Foreldre.net er sjokkert over at de ikke får ha foredrag ved Vågen videregående skole

– Rektorens begrunnelser er feilaktige, selvmotsigende og usaklige, sier Brynjar Østrem til Stavanger Aftenblad.

Brynjar Østrem reagerer sterkt på at rektoren ved Vågen vgs. ikke lar ham og organisasjonen Foreldre.net leie Vågensalen til å holde et foredrag utenfor skoletiden.

Tobarnsfaren holdt tidligere i år et foredrag om hva dagens lærebøker skriver om kjønn og kjønnsidentitet, og hvorfor han og Foreldre.net mener det er problematisk.

Nå vil han holde det samme foredraget i Vågensalen i Sandnes.

Men rektoren ved Vågen vgs. sier nei.

– Forespørselen om å leie Vågensalen avvises ettersom organisasjonens verdier synes å være i strid med skolens forpliktelse til å fremme et åpent og inkluderende samfunn for alle, skriver rektor Gunhild Van Zanten Magnussen i en e-post til Foreldre.net.

I en senere e-post til Aftenbladet skriver hun:

– Vågen vgs. skal ta vare på elevene og undervise i gjeldende læreplaner. Et av hovedformålene til organisasjonen Foreldre.net er å holde kritiske foredrag om skolens undervisning rundt kjønnsidentitet. Vågen vgs. anser det ikke som riktig å stille skolens lokaler til disposisjon for foredrag som direkte strider mot vedtatte læreplaner.

Dette er ren knebling av ytringsfriheten, sier Østrem om avslaget.

Han peker på at Fri Rogaland, en forening for kjønns- og seksualitetsmangfold, har fått besøke Vågen vgs. tidligere. At Foreldre.net nå får nei, mener han blir forskjellsbehandling.

– Jeg tror ikke egentlig så mange er skeptiske til foredraget vårt. Her er det noen få som mener at vi er problematiske. Selv mener jeg at folk må kunne få si det de mener, så lenge det er lovlig, sier Østrem.

Og legger til:

– Rektor sier at hun vil inkludere alle, men her ekskluderer hun de som har en naturvitenskapelig forståelse av kjønn. Gjelder inkludering bare de som ikke stiller kritiske spørsmål hun ikke liker?

– Mener vi har saklig grunn

Rektoren ved Vågen vgs. bekrefter overfor Aftenbladet at Fri Rogaland har besøkt skolen.

– Vi mener vi har saklig grunn til ikke å leie ut Vågensalen til Foreldre.net. I tillegg mener vi det ikke foreligger en bindende avtale, sier hun til Aftenbladet.

Hun understreker at skolen ikke promoterer utleie av lokaler da leietakerne som regel er faste. I tillegg sier de nei til kommersielle aktører.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir