Ny veileder fra LDO om diskrimineringsvern for transpersoner

Foto: Marcelo Leal fra Unsplash
Foto: Marcelo Leal fra Unsplash

Fra rapporten, som ble utarbeidet etter blant råd fra organisasjonen Fri, kan vi blant annet lese:

“Alt helsepersonell har et ansvar for å anerkjenne kjønnsidentiteten til pasienter de møter, uavhengig av om vedkommende har en diagnose som dokumenterer det. Feilkjønning er derfor uansett ikke greit, uavhengig av om noe juridisk sett er trakassering eller diskriminering. Ombudet mener helsehjelp ikke kan være likeverdig dersom ikke legen din eller behandlingsstedet klarer å bruke riktig navn og pronomen i dialog med deg og i pasientjournalen.”

“Den klare hovedregelen er at en har krav på å få endret navn og pronomen i både personlige
dokumenter og i registre. Transpersoner har rett til å få tilsendt brev og annen kommunikasjon
til riktig navn. Om noen nekter å endre personopplysningene, vil det kunne utgjøre
diskriminering. Dette gjelder også dersom feilen skyldes at det ikke er mulig å gjøre endringer i
kunderegister eller andre systemer.”

 

Les hele veiledningen her:

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter