Øvingslærere som sier nei til NLA: Verdidokumentet er etisk problematisk

Foto: Gabrielle Henderson fra Unsplash
Foto: Gabrielle Henderson fra Unsplash

Øvingslærere, tillitsvalgte og ledelse på Bakås skriver på Verdidebatt at årsaken til at de ikke ønsker et samarbeid med NLA er formuleringer i verdidokumentet som de kaller etisk problematiske. De formuleringene de finner etisk problematiske er følgende:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», og at mennesket har «…krav på livsvern fra unnfangelse til naturlig død».

Forfatterne av innlegget skriver at de ikke forstår at en lærerutdanningsinstitusjon mener de må ta stilling til abortspørsmålet og hva slags samlivsform mennesker har. De skriver at de aksepterer at ansatte, både på NLA og på de aktuelle skolene har slike meninger så lenge det “ikke foregår forkynning av standpunktene i klasserommene”.

De skriver videre:

Det er viktig for oss å presisere at jobbsøkere med godkjent lærerutdanning fra NLA er hjertelig velkomne til å søke hos oss og stiller helt på lik linje med søkere som har sin utdanning fra andre lærerutdanningsinstitusjoner. Vi har allerede dyktige lærere som har utdanning fra NLA. Individene som nå har trukket seg fra jobben som øvingslærere, gjør det fordi de ikke kan stå for innholdet i verdidokumentet.

Blir møtt med ensidige argumenter

Mange glemmer at konservative kristne har årtier med diskriminering av homofile på samvittigheten, og at verdidokumentet nødvendigvis leses i lys av denne konteksten. Det er svært vanskelig som ung voksen å ikke bli godtatt som den man er.

Studentorganisasjonen har prøvd å si ifra om dette til styret og rektor i lang tid. Opplevelsen til en del studenter har vært at de blir møtt med en vegg av ensidige argumenter, uten å få til ordentlig gode samtaler. Vi tror NLAs styre og rektor hadde gjort lurt i å lytte til hva studentene prøver å fortelle dem.

Ingen boikottaksjon

Uavhengig av dagens situasjon og den nært forestående avslutning av samarbeidet med NLA kommer vi selvfølgelig til å gi våre studenter den beste beste praksisperioden vi bare kan klare i en krevende koronatid denne våren.

Å avslutte en kontrakt med NLA er ikke en boikottaksjon fra noen rektorer i Oslo, det er et reflektert valg fra øvingslærere, tillitsvalgte og skoleledere.

Dette innebærer at skolene det gjelder finner det greit at lærere i klasserommet argumenterer for fri abort og samlivsetikk basert på organisasjonen FRIs holdninger, men ikke på en kristen virkelighetsforståelse.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir