Bare kjønnsnøytrale titler i staten

Ikke binær
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Den nye kultur- og likestillingsministeren, Abid Q. Raja sier til Aftenposten at det er slutt på kjønnsnøytrale titler i staten:

Det er en stor glede for meg, på 8. mars, å fortelle at regjeringen har besluttet å bytte ut alle yrkestitler som ikke er kjønnsnøytrale.

Dette er på tide. Titler som «fylkesmann» og «utenrikstjenestemann» gir assosiasjoner til at noen titler er forbeholdet et bestemt kjønn. Noen titler er allerede endret, som fra «riksmeglingsmann» til «riksmegler». Nå står de andre for tur, sier Raja.

Da det i fjor ble gjennomført en høringsrunde om kjønnsnøytrale yrkestitler, var flere etater skeptiske. De ville beholde «fylkesmann» og «rådmann».

Aftenposten spør om de ikke lenger noe valg, og til det svarer Raja:

Nei, de har ikke lenger noe valg. Beslutningen er akkurat tatt, der jeg var en av pådriverne. Regjeringen var for øvrig enstemmig. Nå setter vi i gang, og dette skal gå raskt, sier Raja.

Men Raja og regjeringen gjør ett unntak:

Vi har fått kartlagt hvor jordmorbegrepet faktisk kommer fra. Det stammer fra en tid da barnet ble tatt imot på et jordgulv. Så tok man det fra jord og ga det til mor, altså «jordmor».

Raja sier til Aftenposten at de ikke skal tre en ny tittel ned over hodet på noen, at de kun vil endre jordmortittelen om foreningene blir enige.

 

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Anken mot Päivi Räsänen er blitt godkjent

I mars ble Päivi Räsänen, tidligere innenriksminister og nåværende riksdagsmedlem i Finland, funnet «ikke skyldig» på alle tiltalepunkt av Helsingfors tingrett. Räsänen var tiltalt for

Foto: Szabo Viktor fra Unsplash

Hva skjer i britisk skole?

Her skjer i britisk skole? Her gir det konservative parlamentsmedlemmet Miriam Cates en gjennomgang av hva britiske barn kan møte. Foredraget anbefales.