Høyre støtter regjeringens forslag til forbud mot konverteringsterapi

Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash
Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash

– Vi kommer til å støtte regjeringens forslag.

Det bekrefter Turid Kristensen, Høyres medlem i Familie- og kulturkomiteen, overfor Vårt Land.

Høyres stortingsgruppe har nå behandlet forslaget ferdig og landet partiets syn, forteller hun.

Etter planen skal Stortingets familie- og kulturkomité avgi sin innstilling 30. november og lovforslaget stemmes over i salen 7. desember.

Fire år med politisk dramatikk

Høyres avklaring setter punktum for fire år med politisk debatt og dramatikk om et forbud mot konverteringsterapi

VGTVs serie «Homoterapi» var den utløsende faktoren, som for alvor konverteringsterapi på dagsorden i 2019.

I 2021, etter tautrekking med KrF internt i Solberg-regjeringen, sendte likestillingsminister Abid Raja (V) et lovutkast om forbud på høring.

Men da Støre-regjeringen vant makten høsten samme år, ble Solberg-regjeringens utkast vraket av likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Hun mente det ikke gikk langt og varslet et «totalforbud».

Derfor kan Høyre nå støtte Ap/Sp-regjeringens forslag

Nå er situasjonen en annen, mener Høyre. Støre-regjeringens endelige lovforslag legger seg nemlig tett opp til Solberg-regjeringens variant fra 2021, slik Turid Kristensen vurderer det.

– Det regjeringen har lagt på bordet nå, er i prinsippet det samme. Derfor synes jeg det er synd at det skulle ta hele to år før vi fikk det til behandling i Stortinget. Dette kunne ha vært iverksatt allerede, sier hun.

En sentral uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre har vært hvor langt man kan og bør gå i å forby konverteringsterapi når den retter seg mot voksne som samtykker til det.

Det første forslaget Anette Trettebergstuen sendte på høring la opp til totalforbud, men møtte kritikk fra faginstanser som Riksadvokaten, som mente forbudet sto i fare for å bryte med samtykkende voksnes tros- og ytringsfrihetet.

Nå går Støre-regjeringen i stedet inn for å forby handlinger som «krenker en annen» og konkretiserer hvordan det skal forstås.

Støre-regjeringen lister opp eksempler og kriterier for en slik helhetsvurdering av hver enkelt sak. De ligner forholdene Solberg-regjeringen listet opp som straffbart «utilbørlig press» i sitt lovutkast om fra 2021, mener Turid Kristensen.

For Høyre er dette avgjørende for at de flagger støtte til lovforslaget.

– Utad har regjeringen kommunisert at det et et totalforbud, men det er det jo ikke. Vi forholder oss til det som ligger på bordet, sier Turid Kristensen.

Ja til forbud mot markedsføring og strengere straff

Støre-regjeringen foreslår også å forby markedsføring av konverteringsterapi, noe Solberg-regjeringen aldri gjorde i sitt lovutkast fra 2021.

– Høyre støtter dette, konstaterer Kristensen.

Strafferammen Støre-regjeringen foreslår – bot eller fengsel inntil 3 år, og 6 år hvis overtredelsen er grov – er også markant strengere enn Solberg-regjeringen la opp til. Også dette varsler Høyre nå støtte til.

– Mange av oss i Høyre mente at strafferammen vi la frem den gang, førte til en veldig kort foreldelsesfrist, sier Turid Kristensen.

Hun viser til at det kan være tungt å fortelle om vonde opplevelser med konverteringsterapi og at det kan ta tid før man orker å anmelde. Med en strengere strafferamme, vil det også ta lengre tid før en sak foreldelses.

– Vi landet på at vi kan gå for dette, sier Kristensen og utdyper:

– Regjeringen har dessuten listet opp en rekke andre straffebud med samme strafferamme i lovproposisjonen. For eksempel vold i nære relasjoner og kroppsmishandling.

Dette blir forbudt

  • 16. juni – en uke før hun gikk av – la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen frem lovforslaget som forbyr konverteringsterapi.
  • Det skulle bli forbudt å krenke noen gjennom å «anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • Straff for lovbrudd: Bot eller fengsel inntil tre år – seks år for grove tilfeller.
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter