Homofilt samlevende ikke kan være medlem av misjonskirker

Foto: John Price fra Unsplash
Foto: John Price fra Unsplash

Misjonskirken Norge har den siste tiden vurdert hvordan de skal forholde seg til medlemmer som lever i likekjønnet samliv.

Per i dag kan man ikke være medlem av lokale menigheter dersom man lever i et likekjønnet forhold. Da spørsmålet ble drøftet på en samling for Pastor- og medarbeiderforeningen i Misjonskirken i vår, var et av alternativene å myke opp praksisen.

Nå har kirkesamfunnet landet på en beslutning. Følgende melding skal ha blitt sendt ut til ansatte og ledere i organisasjonen, ifølge kilder Vårt Land har snakket med:

«Den samlede vurderingen på bakgrunn av de prosesser vi har lagt bak oss, er: Så lenge vi er organisert slik vi er, med foreningsmodellen som utgangspunkt, så er vår vurdering at vi ikke åpner opp for medlemskap av homofilt samlevende.»

Med forbehold

Generalsekretær Siri Iversen bekrefter til Vårt Land at dette er Misjonskirkens ståsted. Spørsmålet har vært jobbet med i Predikant- og menighetsrådet (PMR), som er et rådgivende organ for teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål, forteller hun i en e-post.

– Hovedstyret har stilt seg bak vurderingene som er gjort og anbefalt at det sendes ut en oppdatert pastoral veiledning til menighetene.

Iversen presiserer imidlertid at ståstedet gjelder så lenge dagens organisasjonsmodell opprettholdes.

– Vi ble til i 1884, og foreningsmodellen har preget oss siden den gang. Det fungerer slik at dersom man blir medlem, er man valgbar til alle roller.

Iversen forteller at de også har jobbet med en alternativ modell som åpner for medlemskap uavhengig av samlivsform, men som satte grenser for hvem som kan ha lederverv. En slik begrensning ville vært ønskelig, ettersom Misjonskirkens teologiske overbevisning er at Bibelen ikke anerkjenner homofilt samliv.

– Opplevelsen var da at det ville være en form for «A» og «B» medlemmer. Det ønsker vi ikke, sier hun.

– Behov for å jobbe videre

På spørsmål om prosessen nå er ferdig, svarer Iversen at de fremdeles arbeider med kirkens organisasjonsform:

– Vi har utfordret en gruppe av både sentralt og lokalt ansatte til å jobbe med vår menighetsforståelse og medlemskapsforståelse. Finnes det andre måter å organisere oss på som er mer åpne, uten at vi må gå på kompromiss med vår forståelse av Bibelen, og uten at vi får «A og B medlemmer»?

– Vi erkjenner i alle fall at livets bok og våre medlemslister ikke er sammenfallende, og har derfor behov for å jobbe videre med dette, sier hun.

I Misjonskirken Norge kan man være medlem av lokale menigheter uten å være medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge – og motsatt. Medlemskap i trossamfunnet er fremdeles åpent for alle, sier Iversen.

– Den pastorale veilederen gjelder lokalmenighetene. I tillegg er det viktig for oss å si at alle mennesker med alle slags samlivsformer er velkomne til gudstjenester, smågrupper og andre samlinger i menighetens regi.

Håper å tåle uenighet

Iversen sier at det ligger en grundig teologisk vurdering bak.

– Vurderingen er gjort i erkjennelse av at vi forstår stykkevis og delt, men like fullt fastholder en klassisk forståelse av ekteskapet. Vi ønsker å møte de som tenker annerledes enn oss i dette spørsmålet med respekt, enten de befinner seg blant våre medlemmer eller er kirker vi står sammen med i det økumeniske fellesskapet.

Hun legger til at resultatet ikke representerer noen endring i kirkesamfunnet.

– Signalene fra fellesskapet er at man ønsker å ha fokus på andre områder.

– Hvor samlet tror du Misjonskirken Norge står bak denne beslutningen?

– Jeg håper at fellesskapet i Misjonskirken Norge er sterkt nok til å tåle den uenigheten som måtte være.

Det vakte oppmerksomhet da den største menigheten i Misjonskirken Norge, Oslo misjonskirke Betlehem, i fjor høst tok til orde for å «anerkjenne at et trofast, homofilt forhold kan være forenlig med et liv som Jesu disippel», og at dette ikke bør stå til hinder for medlemskap i menigheten.

Etter samtaler med ledelsen sentralt bestemte de seg imidlertid for å utsette prosessen, for å avvente hva kirken nasjonalt landet på i spørsmålet.

Beslutningen angående medlemskap ble formidlet til medlemmer av Oslo misjonskirke Betlehem på et menighetsmøte mandag kveld.

Det bekrefter pastor Erik Andreassen til Vårt Land. Han sier også at saken har blitt opplyst om på menighetsmøter i flere andre misjonskirker den siste tiden.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter