Frifinnelsen av Päivi Räsänen og biskop Juhana Pohjola skal opp for finsk høyesterett

Finland
Foto: Tapio Haaja fra Unsplash

Finlands høyesterett har kunngjort at den vil tillate påtalemyndigheten å anke frifinnelsen av det finske parlamentsmedlemmet, Dr. Päivi Räsänen, og biskop Juhana Pohjola fra det evangelisk-lutherske misjonsbispedømmet i Finland. Dato for rettssaken er ennå ikke satt.

Dr. Räsänen og biskop Pohjola ble først siktet for hatefulle ytringer i 2021 fohør deres uttalelser om historisk kristen lære om menneskelig seksualitet. De sto først tiltalt for Helsingfors tingrett i 2022, men ble enstemmig frikjent av et panel på tre dommere som erklærte: «Det er ikke tingrettens rolle å tolke bibelske begreper». Den avgjørelsen ble anket til Helsingfors lagmannsrett, hvor de to igjen ble enstemmig frikjent på alle anklager i 2023.

“Jeg er ikke overrasket, men jeg er skuffet over Høyesteretts avgjørelse om å gi tillatelse til å anke,” sier  biskop Pohjola som svar på den siste utviklingen til International Lutheran Council. «Jeg er overbevist om at Høyesterett også vil avsi en frifinnelse som, som en presedens, i fremtiden kan bidra til at ingen andre i en rettsstat må tåle en så uforståelig og slitsom prosess – en situasjon som vi har stått overfor nå i nesten fem år.»

Anklagene mot Dr. Räsänen og biskop Pohjola fokuserer på et hefte fra 2004 av Dr. Räsänen, samt kommentarer fra henne under et radiointervju og i en tweet (som inkluderte et bilde av et bibelvers). Biskop Pohjola ble siktet for sin rolle som utgiver av 2004-heftet. Etter kjennelsen fra Helsingfors lagmannsrett har påtalemyndigheten kun anket to av de tre frifinnelsene til Høyesterett: de som er knyttet til heftet og tweeten.

Som svar på Høyesteretts avgjørelse om å tillate en ny anke, sa Dr. Räsänen at hun er «klar til å fortsette å forsvare ytringsfrihet og religionsfrihet for Høyesterett og om nødvendig også for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. ” Hun fortsatte: “Jeg har ansett det som et privilegium og en ære å forsvare ytringsfriheten, som er en grunnleggende rettighet i en demokratisk stat.”

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter