Etikk- og teologiprofessor Paul Leer-Salvesen: Staten bør ikke bestemme over voksne menneskers samliv

Foto: Guillermo Giovine fra Unsplash

Polygami er en samlivsform der flere enn to personer lever sammen i et kjærlighetsforhold. Det er mest utbredt i muslimske land, men også her til lands lever mennesker i åpne forhold. Finnes det sekulære motargumenter for en slik samlivsform? I et intervju med Vårt Land går etikk- og teologiprofessor Paul Leer-Salvesen langt i å erkjenne at polygami i seg selv ikke er problematisk, men at det kan ramme kvinner i religiøse minoriteter.

Han sier til Vårt Land:

– Staten bør ikke bestemme over voksne menneskers samliv.

Også når det kommer til polygami mener han at dette argumentet ikke bør avfeies.

– Liberalistene har et poeng i denne saken, for vi har jo avkriminalisert samliv mellom likekjønnede. Så hva hindrer oss fra å åpne for juridisk anerkjennelse av polygame ekteskap?

– Hvis det var slik at polygame ekteskap var en lik mulighet for menn og kvinner i verden, ville saken vært en annen. Men med svært få unntak er polygamiet forbundet med patriarkatet, og med menns ønske om å «eie» mer enn én kvinne.

Han mener en åpning for juridisk anerkjennelse av polygami i praksis ville ramme mange kvinner i religiøse minoriteter.

– Dette strider imot det som er felles verdier i samfunnet, sier han.

 

En av organisasjonene som ønsker å tilrettelegge lovverket for at mennesker kan leve med flere, er foreningen FRI. De mener at «det må bli mulig for barn å ha flere enn to juridiske foreldre» og at «ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres».

Leer-Salvesen er kritisk til FRIs ønske om å gi juridiske rettigheter til polygame, og sier til Vårt Land:

– Jeg stiller meg undrende til at de fører en kamp for noe som er så patriarkalsk. FRI har stått for mye viktig. Men det er overveiende sannsynlig at tradisjonelle patriarker vil innføre flerkoneri i Norge hvis man åpner for dette.

Leer-Salvesen er usikker på om en åpning for polygami er ensbetydende med utrygge oppvekstvilkår.

– Det er det vanskelig å si noe særlig om. Selvfølgelig kan man forstille seg at barn kan ha det godt i slike familier. Og motsatt. Det er vanskelig å si.

«Statens oppgave er å ta vare på barn og svake parter når voksnes valg får negative konsekvenser. Det får jo også seriemonogami og skilsmisse i langt større omfang enn polygami kan komme til å få, og uten at noen tenker på å innskrenke retten til skilsmisse og gjengifte», skriver han i boka «Verdier i konflikt».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber