Kirke i Canada anklages for diskriminering, må møte for menneskerettighetsdomstol

Basilique Notre Dame de Montréal, Montréal, Canada
Foto: Annie Spratt fra Unsplash

En katolsk kirke i Canada er i hardt vær etter at den nektet å leie ut lokaler til et arrangement i regi av White Rock Pride Society. White Rock Pride Society sendte inn en klage mot kirken i juni i fjor, med påstand om diskriminering av den katolske menigheten Star of the Sea på grunnlag av seksuell legning.

Tidligere samme år fortalte president i Pride Society, Ernie Klassen, til Peace Arch News (PAN) at hans organisasjon mente seg diskriminert fordi Star of the Sea ikke ville leie ut sitt forsamlingslokale til feiring av pridearrangementet “Love is Love”:

“The complaint says that the refusal to rent the community hall “damaged the inherent dignity, feelings and self-respect of the Pride Society’s members.”

Erkebiskopdelegaten James Borkowski sa til PAN i fjor at beslutningen om å avslå utleie til organisasjonen ble tatt fordi begivenheten ville være i strid med med den katolske kirkes lære om tro og moral.

En søknad fra Star of the Sea Parish fra det romersk-katolske erkebispedømmet i Vancouver om å avvise en klage på menneskerettighetene som ble rettet mot dem av White Rock Pride Society, er nå avslått. Klagen skal derfor gå videre til en formell menneskerettighets-høring, men en dato for høringen er ennå ikke publisert.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter