Den seksuelle revolusjonen fører til nye fag i akademia

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Ved Universitetet i Agder tilbyr de nå faget Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold. Universitetet skriver på sin nettside at utviklingen i samfunnet gjør at det blir stadig større behov for denne kompetansen:

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak. Denne videreutdanningen vil gi deg kunnskap og kompetanse til å arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønnsmangfold og seksuelt mangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Målgrupper for dette utdanningstilbudet er fagpersoner som er i kontakt med klienter, pasienter, elever eller tjenestemottagere, eller som arbeider med planlegging og utvikling av tjenester. Eksempler på aktuelle faggrupper er helsepersonell i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens, pedagoger, lærere, barnehageansatte, ledere, kommunale tjenesteytere og journalister.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdskurs, godkjent av Norsk Sykepleierforbund som 30 timer meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, og søkt godkjent (under behandling) hos Den Norske Legeforening.

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Christian Lue fra Unsplash

EU-parlamentet vedtok resolusjon mot Ungarn

Europaparlamentet besluttet på torsdag 8. juli en resolusjon som kritiserer Ungarns nye lov mot lhbtiq-informasjon til mindreårige. Det skriver Världen idag. Men avisen skriver også

Foto: NLA Høgskolen - logo

Flere skoler i Oslo bryter med NLA

Totalt ti skoler i og utenfor Oslo har sagt opp sin praksisavtale med NLA Høgskolen. For å sikre nok praksisplasser til sine lærerstudenter, har den