Lensmannen blir kjønnsnøytral etter 900 år

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash
Senterpartiets Jenny Klinge kaller navnebyttet historieløst. Det skriver Dagen.

I 2019 bestemte Stortinget at kjønnsnøytrale yrkestitler skal innføres i alle statlige virksomheter. Dette har blant annet ført til at titler som «sysselmannen» har blitt til «sysselmesteren».

Nå står den 900 år gamle lensmannstittelen for tur. Forslaget fra Politidirektoratet å erstatte tittelen med «politiavdelingsleder».

– Ut ifra de alternativene som ble vurdert da stillingstittelen lensmann skulle utgå, er vi fornøyde med det siste forslaget fra Politidirektoratet, som nå er sendt over til Justis- og beredskapsdepartementet, sier Marit Ellingsen, lensmann og forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL) i en pressemelding.

Kritisk til navnebytte

Selv om endringen av lensmannstittelen er blitt godt mottatt av mange, er enkelte kritiske. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er en av kritikerne. Klinge sier til Nettavisen:

Hva i alle dager er det vi driver med? Hva med begrepet nordmenn? Og landsmenn? Det er en misforstått toleranse der det sies at det skal være kjønnsnøytralt, også ender det opp med å være nasjonsnøytralt. Språket vårt blir historieløst.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter