Biskopene vil si unnskyld til LHBTIQ-personer

Foto: Matthew Henry fra Unsplash
Foto: Matthew Henry fra Unsplash

«Bispemøtet vil invitere til en kveldsgudstjeneste i Oslo, der det fremsies en unnskyldning for den skade og smerte kirken har påført mennesker med LHBT+ identitet», vedtok bispemøtet 23. mai.

Kristine Sandmæl, som er leder for LHBT-utvalget i DNK. mener kirken fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder å ikkje diskriminere LHBT-personer, og sier til Vårt Land at utvalget hun leder vil fortsette å jobbe med disse tingene.

En arbeidsgruppe bestående av biskop Kari Veiteberg, biskop Jan Otto Myrseth og preses Olav Fykse Tveit skal arbeide med gudstjenestens form og innhold i samarbeid med kirkens LHBT-utvalg og koordineringsteam.

Det legges til rette for at alle biskopene deltar i gudstjenesten. Det er ikke klart når gudstjenesten vil finne sted.

For omtrent ett år siden sa biskopene at de erkjenner den smerten Den norske kirke har påført homofile.

Den gangen savnet noen en unnskyldning ikke bare en erkjennelse. Halvor Nordhaug som på den tiden var biskop i Bjørgvin bekreftet at uttalelsen ikke var en unnskyldning:

– Man beklager det ikke. Man fastslår bare at det ble opplevd slik, sa Nordhaug til Vårt Land den gang.

Men nå ser det ut til at biskopene også ønsker si unnskyld.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter