Leger ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens konfronterer HKS

Foto: National Cancer Institute fra Unsplash
Foto: National Cancer Institute fra Unsplash

I et innlegg i Aftenposten går legene Anne Wæhre, Hilde Bjørndalen og Kim Alexander Tønseth i rette med ledelsen fra HKS, Hilde Wik og Ole Petter R. Hamnvik og deres påstander om at Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens motarbeider internasjonale standarder på området.

Begge innleggene bør leses.

Dere finner dem her:

Innlegg fra Hilde Wik og Ole Petter R. Hamnvik 

Innlegg fra Anne Wæhre, Hilde Bjørndalen og Kim Alexander Tønseth

 

 

 

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter