Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash
Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd.

Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av dette, sa likestillingsminister Trettebergstuen da hun møtte pressen etterpå.

Både konverteringsterapi mot voksne og barn forbys med regjeringens forslag. Nærmere bestemt blir det forbudt å krenke noen ved å:

«… anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Ifølge proposisjonen er eksempler på religiøst baserte metoder demonutdrivelse, offentlig håndspåleggelse eller andre systematiske forsøk på helbredelse. Også en-til-en-forbønn vil etter omstendighetene kunne anses som en religiøst basert metode.

Dette foreslår altså en statsråd som i sin egen bok «Homo» skriver:

Folk skifter selvsagt også fil. Og selv om det du leser og hører mest om, er historien om at folk går fra å definere seg som heterofile til å definere seg som bifile eller homofile, så går folk andre veien også. Noen mennesker veksler flere ganger i løpet av livet. Det finnes ingen fasit for kjærlighet, kjønnsidentitet og seksualitet. Finn det som passer deg. Du må ikke definere deg som det ene eller det andre.

Det Anette Trettebergstuen beskriver i sin egen bok, er hva vi kaller skeiv teori, eller radikal kjønnsteori. Og det er denne virkelighetsforståelsen norsk lovgivning bygger på, både hva gjelder diskrimineringslovgivning og straffelov. Den norske stat bygger på en forståelse av mennesket som innebærer at alt flyter, og at vi ikke skal kunne si at noe er bedre enn noe annet hva angår seksuell orientering.

Regjeringen ønsker å forby mennesker å søke forbønn for sin identitet og seksuelle orientering. Man må gjerne tro at det ikke nytter å endre sin kjønnsidentitet eller seksuelle orientering, men studier fra Storbritannia viser at 7 prosent av befolkningen endret sin seksuelle orientering i løpet av en seksårsperiode. Forskning viser også at mennesker kan forledes til å tro at de er et annet kjønn enn sitt biologiske. Professor Lisa Littmanns studier i USA bekrefter det. Hun kaller det et resultat av «sosial smitte» og ga fenomenet navnet Rapid-onset gender dysphoria controversy (ROGD).

Utfordringen er at i Anette Trettebergstuens verden er det naturlig å skifte kjønn og seksuell orientering, dvs. at kjønnet som en biologisk realitet er opphevet. I en skeiv verden er vi personer med vagina eller personer med penis. Og vi kan selv definere oss som det vi vil. Hva den skeive verden ikke tillater, er at noen benekter ideen om å være født i feil kropp, eller mener at Gud har satt noen moralske grenser for vår seksualitet, og tilbyr seg å hjelpe dem som lider av kjønnsdysfori eller uønsket seksuell orientering.

Vi skal ikke få lov til å søke forbønn eller medisinsk hjelp dersom vi erfarer at Trettbergstuens virkelighetsforståelse er i ferd med å ødelegge våre liv. Det er nemlig en menneskerett å ikke få lov til dette. Vår justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier til Vårt Land at hun er trygg på at lovforslaget nå står seg menneskerettslig, og at hun er trygg på at regjeringen har rammet det inn på en god måte, slik at hensyn til privatliv, ytringsfrihet og religionsfrihet ivaretas.

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at dette forslaget vil gjøre det svært vanskelig å oppsøke hjelp for de problemene mange opplever knyttet til kjønnsdysfori og seksuell orientering. VG har nylig fortalt oss den gripende historien til Aleksander, som trodde han var en jente og gjennomgikk kirurgisk behandling for å skifte kjønn. I dag angrer han og sier:

Jeg skulle ønske jeg hadde møtt noen som utfordret meg. Da kan det hende at alt det andre ikke hadde skjedd.

Vi kan være rimelig sikre på at det ikke vil være mange som tør å utfordre personer som Aleksander i framtiden. De vil risikere straffeforfølgelse og flere år i fengsel hvis det gjør det, og det vil skremme bort de fleste.

Det er utfordrende å ta inn over seg rekkevidden og dybden i det forslaget som passerte Kongen i statsråd på fredag, det forteller mye om hvor Norge er på vei. Det handler om en ny forståelse av menneskerettigheter, men der det er staten som lovgiver som beskyttes, ikke individet. Vi opplever en dyp forakt for Gud som vår skaper og den friheten han har gitt oss. Anette Trettebergstuen mener vi alle kan skifte fil og kjønn, men krever at vi ikke sier ja til Gud, den allmektige. Vi har fått en ny religion som ikke lar seg krenke.

Det er interessant hvor lite frihet det er under organisasjonen FRI sine faner.

 

Først publisert på Document.no

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Salvation Army

Et liberalt kupp i Frelsesarmeen

Uten forvarsel har det funnet sted en teologisk revolusjon i Frelsesarmeen. Det minner kanskje mest om et kupp begått av mennesker som bryter alt de

Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd. Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av