Gjelder demokratiet bare for flertallet?

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Organisasjonen Foreldre.net har fått nei fra rektor ved Vågen videregående skole om å få leie lokaler til et foredrag om hvordan norske skoler underviser i temaet kjønn.

Begrunnelsen fra rektor Gunhild Van Zanten Magnussen er interessant. Hun hevder at skolen skal fremme et åpent og inkluderende samfunn for alle, og at verdiene til organisasjonen Foreldre.net synes å være i strid med denne forpliktelsen.

Rektor Gunhild Van Zanten Magnussen peker ikke bare på en overordnet forpliktelse, hun mener også at det er galt å stille skolens lokaler «til disposisjon for foredrag som direkte strider mot vedtatte læreplaner.»
Fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen stiller seg bak rektor ved Vågen vgs.

Hva med kritisk og vitenskapelig?

Da må det være lov til å stille noen grunnleggende spørsmål til rektor og fylkesopplæringssjef. I skolens overordnede læreplan utledes grunnlaget for driften av skoler i Norge. Driften skal blant annet: «Gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer.»
Og: «Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd. Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg.» Altså: Elevene skal få opplæring i kritisk tenkning og demokratiske verdier.

Spørsmålet er om rektors holdning til Foreldre.net bygger opp under disse idealene? Foreldre.net er en lovlig interesseorganisasjon som ikke utgjør en risiko for noen. Dens målsetting er å opplyse foreldre om hva som finner sted ved mange skoler, og som i mange tilfeller ikke er kommunisert ut til elevenes foreldre. Foreldre.net er på samme måte som organisasjonen Fri altså en del av det demokratiske Norge og våger å uttale seg i en av vår tids mest betente spørsmål: Er det mulig å være født i feil kropp, og hvis ja, kan vi endre kroppens kjønn slik at den passer til vår oppfattelse av kjønnet? Hvordan kan rektor med utgangspunkt i demokratiske idealer forsvare at bare Fri får adgang til skolen?

Flytende kjønnsidentitet omstridt

Her i Norge ble læren om flytende kjønnsidentitet tatt inn i norsk lov ved utvidelsen av diskrimineringsloven i 2013. Det var et resultat av demokratiske prosesser, men ikke vitenskapelig analyse. Debatten om fenomenet flytende kjønnsidentitet finner sted i hele den vestlige verden, og de som våger å opponere mot denne læren, risikerer både jobb og anseelse. Men samtidig er vi vitne til en endring.

Storbritannia har myndighetene nå gått inn for at landets helsevesen National Health Service (NHS) skal definere kjønn ut fra pasientens biologiske kjønn, og i Sverige har man endret behandlingen overfor ungdommer som lider av det som kalles kjønnsdysfori. Årsaken er at man erfarte at mange ungdommer feilaktig ble utsatt for en behandling som ødela dem for resten av livet.
Den kritiske tenkningen vi ser i Sverige og Storbritannia, og som gjennom demokratisk debatt har ledet til endringer i virkelighetsforståelse og behandlingsmetoder, er imidlertid rektor ved Vågen vgs. negativ til, selv som den er i overensstemmelse med skolens overordnede læreplan om kritisk tenkning og demokrati.

Retten til å være uenig

Rektor henviser også til skolens læreplaner, men selv de skal være underlagt et kritisk blikk. Det er også grunn til å minne rektor om hennes rolle. Hun må vite at hennes egne påstander påvirker debattene i skolens klasserom. Det vil ikke være enkelt for elever som er uenige i hennes forståelse av demokrati å ytre seg kritisk til LHBTIQ-bevegelsens virkelighetsforståelse når de vet hvordan hun stempler dem. Demokratiet handler om retten til å være uenig med det rådende syn, og kjempe for endringer. Det kan ikke være slik at noen skal ha monopol på den korrekte mening og ha rett til å definere alle andre som intolerante og ekskluderende. Da har vi nemlig ikke lenger et demokrati, men et meningstyranni.

Først publisert i Stavanger Aftenblad

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Salvation Army

Et liberalt kupp i Frelsesarmeen

Uten forvarsel har det funnet sted en teologisk revolusjon i Frelsesarmeen. Det minner kanskje mest om et kupp begått av mennesker som bryter alt de

Foto: Elyssa Fahndrich fra Unsplash

MF, pride og vitenskap

Menighetsfakultetet flagger med prideflagget, og MF-rektor Vidar Leif Haanes sier til Vårt Land at de blant annet gjør det: «for å synliggjøre at vi ikke