Mengihetsfakultetet heiser pride-flagget

Utenfor MF vitenskapelig høyskole vaiet flagget i regnbuens farger på fredag, men høyskolen på sosiale medier har kledd opp logoen sin i Pride-farger.

Det er alle første gang skolen heiser regnbueflagget. Det skriver Vårt Land.

Tidligere studentrådsleder ved MF, Andreas Holm, mener at regnbueflagget virker ekskluderende for dem som er teologisk konservative.

– Om MF vil ha mangfold i teologiske meninger, er dette ikke måten å gjøre det på, sier Holm, som er lærer ved Bibelskolen i Grimstad og medlem av Kirkemøtet for Frimodig kirke.

– Det finnes mange andre måter å vise at man står for inkludering og mangfold. Samtidig er det vel knapt noen symboler som er mer splittende enn et flagg som dette. Det har debatten de siste ukene vist, sier han, og sikter til debatten som har oppstått rundt regnbueflagg i Ålesund og Drammen.

Bibelskolelæreren mener regnbueflagget som symbol alltid vil sees på som en politisk markering.

– Det handler om at Pride-flagget har blitt brukt å fremme kritikk mot tradisjonelle normer for samliv og kjønn, og for å kjempe for innføring av for eksempel likekjønnet ekteskap. Dermed flagger man i praksis mot dem som har en konservativ profil, og det synes jeg er synd, sier han.

– Ansvar for unnskyldning

MF-professor Sturla Stålsett kaller markeringen «gledelig og slående».

– Og på den andre siden helt naturlig og selvfølgelig, sier han.

Professoren bruker også ordet tankevekkende om flaggingen. Høyskolen bærer med seg en historie med diskriminering av skeive, særlig i kirkelig tjeneste og kirkelige fellesskap.

– Som institusjon har MF bidratt til at skeive har blitt utestengt og såret. Det påligger både Den norske kirke og MF å ta et oppgjør med den ekskluderingen og stigmatiseringen vi har påført skeive i kirkelivet, gjennom holdninger og praksis, sier Stålsett.

– Den typen selvransakelse og vilje til gjennomtenkning og fornyelse er viktig, som akademisk institusjon som utdanner til kirkelig tjeneste. MF har vært delaktig i stigmatisering i det norske samfunnet, og har et etisk ansvar for å stå tydelig fram med en unnskyldning.

– Hva tenker du om at flere uttrykker misnøye med flaggingen i MFs sosiale medier?

– Jeg tenker at de som mener at det å stille seg solidarisk med de skeive og deres kamp for likeverd og rettigheter i samfunnet og kirken i dag, og mener det er problematisk å flagge, har et stort ansvar for å tydeliggjøre hva de mener om menneskerettigheter og likeverd i dagens samfunn.

– Religiøse grupper har et særlig ansvar, og i mange land er det nettopp religiøse grupper som fremmer kriminalisering og dødsstraff for homofili.

Å flagge er ikke å ta konkret stilling til «de mange enkeltposisjonene på feltet», framhever Stålsett.

– Å flagge er en solidaritetserklæring for likeverd, fellesskap og retten til kjærlighet.

To nøkkelpersoner

MF-rektor Vidar Leif Haanes er ikke overrasket over at flaggingen møter reaksjoner. Selv opplever han ikke dette som særlig dramatisk.

– Vi har vært tilbakeholdne i mange år med å flagge, og med å uttale såkalte «MF-meninger» knytta til både teologi og kirkelig praksis, for å synliggjøre at vi ikke er et kirkesamfunn eller en meningsfabrikk, men en vitenskapelig høgskole.

Likevel: Ansatte og studenter har ønsket et tydeligere tegn på denne mangfoldsstøtten, opplever Haanes. I år ble året.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter