Transpersoner krever kompensasjon for sterilisering

Kjønn
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Frem til 2016 måtte transpersoner i Norge gjennom sterilisering for å endre juridisk kjønn, noe som siden har blitt konstatert som brudd på menneskerettighetene. Nå ber Likestillings- og diskrimineringsombudet om kompensasjon for de rammede. Det er VG som skriver dette.

 Jeg går glipp av veldig mye. Det at jeg ikke kan få barn er noe jeg kommer til å tenke på resten av livet, sier Tobias Reitan (35).

Han er en av mange transpersoner i landet som måtte sterilisere seg for å få endre juridisk kjønn, og med det få nytt personnummer.

– Du blir så liten opp mot systemet. Konsekvensen av at jeg ikke hadde gjennomført det, var at jeg ikke hadde levd i dag, sier Reitan til VG.

Fra 50-tallet til 2016 var praksis i Norge at personer som ønsket å endre juridisk kjønn i samsvar med kjønnsidentiteten sin, måtte gjennomgå irreversibel sterilisering.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har konstatert at lignende praksis i andre land, førte til et umulig valg for mange transpersoner – mellom å bli anerkjent og sterilisert, eller å leve med feil kjønnsidentitet.

I 2014 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at kravet om sterilisering var diskriminerende, og to år senere opphørte praksisen.

Nå ber ombudet om at det opprettes en ordning hvor det blir mulig å søke om kompensasjon for personer som ble sterilisert for å endre juridisk kjønn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary