Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil endre flaggloven for å tillate regnbueflagget

Regnbueflagget
Foto: Serena Repice Lentini fra Unsplash

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) foreslår å endre flaggloven og gi alle norske kommuner mulighet til å flagge under Pride, det skriver VG.

Dersom en kommune i dag ønsker å heise regnbueflagget foran rådhuset, så er de nødt til å gjennomføre et fysisk Pride-arrangement i bygget.

Flaggloven åpner nemlig kun opp for bruk av det norske flagget, det samiske flagget og kommune- og fylkesflagget i kommunens bygninger.

Det eneste unntaket fra loven er «dersom bygningen brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangementer med allmenn interesse».

Det mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er en utdatert regel og foreslår derfor å endre dagens praksis.

– Vi ønsker at kommunene selv får bestemme hva slags flagg de ønsker å heise, og at det ikke blir nødvendig å avholde et fysisk arrangement i bygget, sier statsråden til VG.

Og utdyper:

Det er en åpenbar interesse for dette. Det er på høy tid at vi moderniserer lovverket. Flaggloven kom på 1930-tallet. Tiden er kommet for å skru klokken frem til 2020-tallet.

Forslaget vil bli sendt på høring neste uke, og målet er å få på plass en lovproposisjon som Stortinget kan behandle i løpet av høsten.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter