Konservative metodister står ved et veiskille

– Vi står ved et veiskille nå. På grunn av vedtaket på Generalkonferansen er situasjonen mer avklart. Dermed vil nok de som vil ut av Metodistkirken i Norge bestemme seg for det nå.

Det sier Jan-Erik Fjukstad til Vårt Land etter at den globale Metodistkirken vedtatt å fjerne en formulering i kirkens retningslinjer om at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære, en formulering som det lenge har vært strid om i kirken.

United Methodist Church (UMC) sitt øverste organ, Generalkonferansen, har vært samlet i North Carolina i USA den siste tiden.

Beslutningen er en kuvending fra trossamfunnets forrige generalkonferanse i 2019, da delegatene stemte for å bevare formuleringer som utelukket likekjønnede vigsler og mennesker i likekjønnede samliv fra vigslede stillinger. Det skapte en motreaksjon på progressiv side.

Endringen fra nei til ja i spørsmålet om å opne opp for likekjønnet ekteskap fra forrige samling mener Fjukstad har flere grunner.

Blant annet satte pandemien en stopper for en avtale som ville splitte UMC i én mer teologisk konservativ og én mer teologisk liberal gren.

Denne skulle behandles på Generalkonferansen i 2020, men denne ble utsatt på grunn av covid.

 

I stedet endte en stor del av amerikanske metodistmenigheter opp med å bryte ut og etablere et eget kirkesamfunn, kalt Global Methodist Church.

Fra 2019 til 2023 forlot hele 7600 amerikanske menigheter UMC.

– Alle utmeldingene gjorde at Generalkonferansen fikk en annen sammensetning, forklarer Fjukstad.

Han er leder for Connect Metodist, et norsk nettverk for metodister som ønsker et tradisjonelt samlivssyn.

Fjukstad forteller at omtrent halvparten av de gjenværende medlemmene i UMC kommer fra menigheter i afrikanske land, selv om det av ulike grunner ikke er en fullt så stor andel afrikanske delegater på Generalkonferansen.

– At disse, som helt klart står for et tradisjonelt syn på ekteskapet, har godtatt at kirken som helhet endrer syn, har spilt inn, mener Fjukstad.

Strenge regler

Han tror det at Generalkonferansen har gitt alle konferanser utenfor USA mulighet til å fastsette retningslinjer for vielse, samt fastlegge krav og betingelser for ordinasjon til tjeneste som prest og diakon, har gjort det lettere for de afrikanske delegatene å stemme for å åpne for likekjønnet ekteskap.

Da kan man for eksempel slå fast nasjonalt i ett land at man ikke vil tillate likekjønnet vigsel, selv om andre medlemsland velger annerledes.

– De amerikanske menighetene hadde en spesialregel som gjorde at de kunne trekke seg ut av UMC. Men ellers har Metodistkirken strenge regler som gjør at kirkebyggene og eiendeler tilhører metodistkirken samlet.

Det mener han har gjort terskelen høy for å trekke seg ut for afrikanske menigheter.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter