Tiåringer i Sverige må velge mellom fem alternativer for kjønn

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

«Jente, «gutt», «annet», «vet ikke» eller «vil ikke svare». Dette er alternativene når Västra Götalandsregionen nå gjennomfører en helseundersøkelse med elever i fjerde klasse. Mange foreldre er opprørt og tror at når barn blir konfrontert med tanken om at det er mer enn to kjønn og at kjønn er noe som kan velges, åpner det for kjønnsforvirring hos barn.

Under overskriften “Kroppsoppfatning og følelser” må elever i 4. trinn ved mange skoler i Västra Götaland svare på spørsmålet hvordan de ser på seg selv angående kjønn. Alle kan velge om de ser på seg selv som gutt eller jente eller om de ser på seg selv som «andre», ikke vet eller ikke vil svare.

På spørsmål fra avisen Världen idag om hvorfor regionen stiller barn i fjerde klasse et spørsmål om kjønnsidentitet, svarer ansvarlig hos Elevhelsevest:

– For å inkludere også barn og unge som ikke definerer seg som «jente» eller «gutt».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter