Pave Frans antyder at han kan velsigne par av samme kjønn

Foto: Nacho Arteaga fra Unsplash
Foto: Nacho Arteaga fra Unsplash

Vatikanet offentliggjorde mandag pavens tanker om hvordan den Den romersk-katolske kirke bør finne ut av om det er mulig å velsigne par av samme kjønn, uten å undergrave kirkens lære om ekteskapet, i en skriftlig uttalelse som et svar til en gruppe kardinaler som ba om klarhet i saken.

Paven sa videre at enhver forespørsel om velsignelse bør behandles med «pastoral velvilje» og at «vi kan ikke være dommere som bare benekter, avviser og ekskluderer».

I en artikkel på BBC.com tar religionsredaktør Aleem Maqbool og kommentator Christy Cooney opp hva man fra katolsk hold legger i en velsignelse.

Ifølge disse er en katolsk velsignelse en bønn til Gud om å se positivt på menneskene som blir velsignet. De viser til at når paven nå snakker om velsignelser, gjør han det uten å spesifisere hva eller hvem som velsignes: Forholdene eller individene.

Til tross for pavens milde språkbruk er det ingen grunn til å tro at katolikkene vil godkjenne homofile parforhold på linje med heterofile.

Paven understrekte nemlig i uttalelsen at den katolske kirke fortsatt betrakter forhold mellom personer av samme kjønn som «objektivt syndige» og at den derfor ikke kan anerkjenne ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter