Dobling av amerikanarar som identifiserer seg som LHBT

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Sidan 2012 har Gallup spurt vaksne i USA om dei reknar seg som noko anna enn heterofile. Dei siste tala viser at dette no gjeld 7,6 prosent av dei spurde, mot 3,5 prosent i 2012. Det skriv avisa Dagen. Over halvparten av desse reknar seg som biseksuelle. – Det er viktig å sjå i kor stor […]

Sverige: Forum for Levande Historia får hbtqi-strategisk myndighet

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Sverige er opptatt av LHBTIQ-personers rettigheter. Nå har enda et organ fått i ansvar å se til at alt går etter boka. Det svenske kulturdepartementet kom 10. januar med følgende pressemelding: Regeringen har beslutat att Forum för Levande Historia ska bli en hbtqi-strategisk myndighet. Myndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att […]

Skottland introduserer LHBTIQ-ideologi for barn, men møter motstand

Foto: Gary Ellis fra Unsplash

I Skottland har foreldre og kristne grupper advart mot den nye skotske læreplanen for sexutdanning. I oktober 2019 publiserte Scottish Family Party en video på YouTube av lederen Richard Lucas utfordret utdanningsminister John Swinney om temaet. I januar 2020 publiserte Highland Times en artikkel av James MacDonald som uttrykte sin opprør over at hans seks […]

LHBTIQ-bevegelsen i Nederland angriper landets kristne skoler

Foto: Jennieramida fra Unsplash

For andre gang på to år har det blitt debatt og oppstandelse i Nederland knyttet til landets kristne skoler. Det skriver Jonathon Van Maren på The Bridgehead. I 2019 førte det til oppstandelse da en rekke kristne ledere signerte under oppropet Nashville Statement som forpliktet dem til den bibelske definisjonen av menneskets seksualitet, nå har […]

EU arbeider for å hindre diskriminering av LHBTIQ-personer, også i familien

Foto: Guillaume Perigois fra Unsplash

“Vi kommer ikke til å hvile før vi har skapt en union basert på likhet” skriver European Commission I går lanserte EU en strategi for LGBTQI-politikk med mål om å håndtere diskrimering i arbeidsliv og familieliv, beskytte skeives sikkerhet fra hatkriminalitet, og å være foran i å promotere rettigheter internasjonalt. #EU4LGBTIQ Union of Equality: The […]

Arbeiderpartiet vil øke støtten til LHBTIQ-organisasjoner med 10 millioner kroner

Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 vil satse på rosa kompetanse i politiet, økt kunnskap om lhbti-personer og hatkriminalitet. –Vi må styrke de skeive organisasjonene. Det er de som er i front og som står i kampen, sier Anette Trettebergstuen til bladet Blikk. I Arbeiderpartiets alternative budsjett ligger det an til drastiske omprioriteringer. Arbeiderpartiet vil trekke […]

Lifesitenews intervjuer Päivi Räsänen

Foto: Cowomen fra Unsplash

Lifesite news’ Jonathon Von Maren har intervjuet den finske politikeren Pävi Räsänen som fortsatt er under etterforskning av politiet for påstått hat-kriminalitet mot LHBTIQ-personer. Back in May, I wrote a column for First Things on the ongoing persecution of Finnish politician Päivi Räsänen, who has been consistently targeted over the past several years by LGBT activists for her outspoken […]

Kritikk av dansk kronprinsesse som promoterer LHBTIQ-ideologi

Foto: Abbilyn Zavgorodniaia fra Unsplash

I Danmark har kronprinsesse Mary engasjert seg i kampen for pride og LHBTIQ-rettigheter. Hun skal blant annet være beskytter for Copenhagen 2021, den største pride begivenheten i Danmark noensinne. Flere har pekt på at kongehuset ikke bør gå inn i slike politiske spørsmål,  blant annet den kjente teologen Katrine Winkel Holm som  i  Jyllandsposten spør […]

Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo: Det kan være riktig å starte kjønnskorrigerende behandling på pasienter yngre enn 16 år

Medisin

Nettavisen Minerva har tatt opp problemstillinger knyttet til transseksualisme og hvordan samfunnet møter barn og unge som mener de lider av kjønnsdysfori. Det er nemlig full konflikt mellom Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS), som tilhører Oslo universitetssykehus, og Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), som er underlagt Oslo kommune. Samtidig viser Minerva i sin artikkel […]