Arbeiderpartiet vil øke støtten til LHBTIQ-organisasjoner med 10 millioner kroner

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 vil satse på rosa kompetanse i politiet, økt kunnskap om lhbti-personer og hatkriminalitet.
–Vi må styrke de skeive organisasjonene. Det er de som er i front og som står i kampen, sier Anette Trettebergstuen til bladet Blikk.
I Arbeiderpartiets alternative budsjett ligger det an til drastiske omprioriteringer. Arbeiderpartiet vil trekke den statlige støtten til organisasjonen Human Rights Service, og i stedet bruke pengene på rosa kompetanse i politiet, for økt kunnskap om lhbt-personer og hatkriminalitet.

Hele 10 millioner vil Arbeiderpartiet øke lhbt-potten til. Midler som de skeive organisasjonene skal kunne søke for å gjennomføre tiltak og prosjekter.

– Arbeidet de skeive organisasjonene legger ned er viktig, sier første nestleder i Familie- og kulturkomiteen, Anette Trettebergstuen til Blikk.

Trettebergstuen mener organisasjonene gjør en viktig samfunnsinnsats og at arbeidet deres må ivaretas.

Bom stille

I regjeringens statsbudsjett for 2021 foreslås det å styrke eksisterende tilskuddsordninger til LHBTIQ-organisasjonene med 2 mill. kroner. Regjeringen mener en styrket tilskuddsordning vil kunne bidra til flere aktiviteter og økt forutsigbarhet for organisasjonene.

Trettebergstuen er ikke imponert over regjeringens tiltak på lhbt-feltet. I juni 2019 fremmet Arbeiderpartiet ti forslag for å styrke lhbti-politikken i Norge. Ett av disse var å forby kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep før barnet selv er i stand til å samtykke, noe FN har karakterisert som overgrep mot barn. Et annet forslag var å forby konverteringsterapi, noe EU nylig oppfordret sine land til å gjøre.

 Men det har stått bom stille i mange år nå. Nettopp derfor øker Arbeiderpartiet lhbt-potten til 10 millioner kroner slik at de organisasjonene som jobber på lhbt-feltet kan få forutsigbarhet til å gjøre jobben sin.

På spørsmål fra Blikk om hvem hun regner med vil slutte seg til dette forslaget, svarer hun:

Vi må ha støtte for å få dette igjennom og jeg håper SV og Senterpartiet vil være enig i dette forslaget. Så får vi prøve oss på Frp og Høyre, så får vi.

Trettebergstuen påpeker overfor Blikk at rettigheter som har kommet som følge av år med arbeid og aktivisme ikke må tas for gitt.

Det vil alltid være krefter som utfordrer rettighetene vi har opparbeidet oss. Derfor er det å styrke de skeive organisasjonene så viktig. Det er de som er i front og som står i kampen.

Blikk

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir