Sverige: Forum for Levande Historia får hbtqi-strategisk myndighet

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
|Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Sverige er opptatt av LHBTIQ-personers rettigheter. Nå har enda et organ fått i ansvar å se til at alt går etter boka.

Det svenske kulturdepartementet kom 10. januar med følgende pressemelding:

Regeringen har beslutat att Forum för Levande Historia ska bli en hbtqi-strategisk myndighet. Myndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

– Forum för Levande Historia har ett viktigt uppdrag att stärka människors vilja att verka för alla människors lika värde. Det är därför positivt att de nu också får ett tydligare ansvar att arbeta med hbtqi-frågor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2023–2025. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med de andra strategiska myndigheterna. Myndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kompetens inom området, exempelvis olika organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter.

– Det är viktigt att arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter genomsyrar hela regeringens uppdrag, och därför välkomnar vi nu varmt Forum för Levande Historia som den tolfte hbtqi-strategiska myndigheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Prosessen mot Päivi Räsänen har startet

Torsdag startet ankesaken mot den kjente finske politikeren Päivi Räsänen i lagmannsretten i Helsingfors. Hun ble tidligere gjenvalgt som representant til det finske parlamentet. Petter

Les boka Har du lyst har du lov

Her kan du lese den mye diskuterte boka Har du lyst har du lov, av den kjente psykologen og sexologen Thore Langfeldt: https://www.nb.no/items/2e4cc55e4a3d7a3cf43fba29206769f4?page=0