Sverige promoterer LHBTIQ-rettigheter i EU

Foto: Christian Lue fra Unsplash
Foto: Christian Lue fra Unsplash

Sverige fungerer fra våren 2023 som styreleder av EU, en rolle som går på rundgang. Svenskene utnytter situasjonen til å promotere LHBTIQ-rettigheter.

 Fria Tider skriver:

Idag samlas deltagare från hela EU för att «tillsammans identifiera och dela erfarenheter kring arbetet för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter», skriver regeringen på sin hemsida.

Den svenske regjeringen mener at LGBTQ-personer blir utsatt for diskriminering, vold og trusler over hele Europa.

 

 

Ifølge Fria Tider er konferansen også et dårlig skjult angrep på land som Ungarn, som ikke har svelget den postmoderne LBGTQ-ideologien i like stor grad som f.eks. Sverige.

Sveriges likestillingsminister  Paulina Brandberg fra Liberalerna sier følgende:

– Genom att samla experter med olika bakgrunder och erfarenheter av att arbeta med de här frågorna vill vi kraftsamla för att stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Jag hoppas att diskussionerna ska främja det arbetet.

Brandberg deltar ved konferansen sammen med EUs kommisjonær med ansvar for likestilling, Helena Dalli.

– Undersökningar från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter visar att det fortfarande finns återkommande problem som hindrar hbtqi-personer från att utöva sina grundläggande rättigheter. Vi måste, som union, försäkra alla hbtqi-personer om att det är något som vi inte kan acceptera. Under de senaste tre åren har vi genomfört den allra första hbtqi-strategin, sier Dalli.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter