Metodistkirken i Norge kan vie likekjønnede uten tillatelse fra Generalkonferansen

Foto: Sandy Millar fra Unsplash
Foto: Sandy Millar fra Unsplash

Nordens Metodist-biskop, Christian Alsted, har tidligere uttalt at det snart vil være mulig for to av samme kjønn å gifte seg i Metodistkirken.

Kirken i Norge jobber for tiden med å ferdigstille en liturgi for dette. Samtidig er det uenighet om saken i det internasjonale kirkesamfunnet United Methodist Church, som den norske Metodistkirken tilhører.

Ole-Einar Andersen er informasjonsansvarlig i Trondheim metodistkirke.  Avisen Vårt Land skriver at han sendte, på eget initiativ, et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), datert 27. mars i år.

 Jeg ønsket å finne ut om et ekteskap mellom to av samme kjønn ville være gyldig etter norsk lov, selv om vigselsliturgien ikke er godkjent i Metodistkirkens internasjonale kirkeordning, sier Andersen til avisen.

Etter kirkeordningen er Generalkonferansen det øverste nivået i kirken. De har foreløpig ikke vedtatt en liturgi for likekjønnet ekteskap.

Direktoratet svarte Andersen allerede dagen etter. De skriver i sitt svar at dersom vigselsritualet samsvarer med norsk lov og likestillingsprinsipper, vil det kunne godkjennes og være juridisk bindende. Om liturgien er godkjent eller ikke av den internasjonale kirkeordningen i Metodistkirken, betyr ikke noe for gyldigheten av ekteskapet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter