Sverige: Liberal riksdagsrepresentant ønsker forskning på kunstig livmor

Foto: Alicia Petresc fra Unsplash
Foto: Alicia Petresc fra Unsplash

Det svenske riksdagsrepresentanten Joar Forsell som representerer partiet Liberalarne har fremmet et forslag om at Sverige må satse på forskning for utvikling av kunstige livmorer.

Argumentasjonen er i god postmodernistisk ånd, og han sier blant annet:

Forskning kring artificiella livmödrar är viktig av flera skäl. Reproduktiv frihet är en
central fråga för livmoderbärares frigörelse, och artificiella livmödrar erbjuder kvinnor
och andra individer möjligheten att välja och kontrollera sin reproduktiva hälsa utan att
vara begränsade av biologiska eller sociala faktorer. Detta främjar autonomi och
självbestämmande över den egna kroppen.

Og videre:

Denna teknologi underminerar patriarkala strukturer genom att avlägsna den
exklusiva bördan av graviditet från kvinnor eller livmoderbärare. Genom att erbjuda ett
alternativ till traditionell graviditet, bryter det med normer och förväntningar som har
begränsat kvinnors möjligheter och friheter under årtusenden.
Forskning på detta område utmanar även den traditionella könsrollen genom att ge
alla individer, oavsett kön, möjlighet att vara föräldrar utan biologiska begränsningar.
Det är ett kraftfullt steg mot jämlikhet och feministiska mål, som inte bara frigör
kvinnor från fysiska bördor utan också främjar en djupare kulturell förändring mot
verklig jämställdhet.

Les forslaget her:

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter