Sveits vedtar lov mot homofobi

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

I målingen, som er gjennomført av GFS Bern, stemte 62 prosent for lovendringen i søndagens folkeavstemning.

Lovendringen ble opprinnelig vedtatt av den sveitsiske nasjonalforsamlingen i 2018 og innebar at et tidligere forbud mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter også skulle gjelde seksuelle minoriteter.

Høyrepopulistiske SVP og kristne EDU var imot endringen og presset fram en folkeavstemning fordi de mente en slik lov vil innebære sensur og innskrenke ytringsfriheten.

Den nye loven kriminaliserer ikke homofobiske ytringer som blir fremsatt i private sammenhenger, men den forbyr krenkende offentlige uttalelser og diskriminering av homofile.

Det blir i tillegg forbudt å tilskynde til hat mot homofile, både skriftlig og muntlig, samt i form av bilder og håndbevegelser.

Regjeringen har understreket at det fortsatt vil være mulig å ha debatter som hvorvidt det for eksempel skal være lov med likekjønnede ekteskap. Den nye loven forbyr heller ikke vitser, uansett hvor vulgære de måtte være.

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter