Stavanger får regnbueplass

Foto: Jason Leung fra Unsplash
Foto: Jason Leung fra Unsplash

Stavanger kommunes utvalg for miljø og utbygging, som består av representanter fra Ap, H, FP, MDG og V, vedtok 21. juni 2023 følgende:

Utvalg for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak:
1. Stavanger kommune etablerer regnbueplass som en del av Nytorget. Plassen utformes
med et tydelig parkpreg med beplantning slik at det innbyr til å oppholde seg der.
2. Regnbueplassen etableres i tillegg med to benker og tydelig skilting.
3. Det etableres LED-belysning som har mulighet for å skifte farge til regnbuefarger.
4. Gangfeltene tilknyttet Nytorget males i regnbuefarger. Kommunedirektøren bes se til
andre kommuner for hvordan dette er løst.
5. I tillegg etableres det en regnbueplass i mindre skala ved Rådhuset.
2
6. Det etableres satellitter i kommunedelene som beskrevet i saken.
Kommunedelsutvalgene velger selv hvor benkene skal plasseres og sitatene på disse

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter