Politiet sier nei takk til fotgjengerfelt i regnbuefarger

Foto: T Hwang fra Unsplash
Foto: T Hwang fra Unsplash

Beslutningen om også å markere budskapet i fotgjengeroverganger, slik det blant annet er gjort i Bergen, får politiet i Stavanger til å sette foten ned og be om at vedtaket blir omgjort, det skriver Stavanger Aftenblad. Avisen skriver videre:

«Politiet applauderer at det etableres en fin regnbueplass på Nytorget (…), men
presiserer viktigheten av at gangfeltene bevares i sine opprinnelige og riktige farger», skriver politioverbetjent Øyvind Haaland. Han lister opp sine argumenter for at det bør være slik.

  • Å male gangfelt i andre farger enn hvitt er både i strid med skiltforskriften og
    vegnormalen i Håndbok N302. Verken kommunen eller politikere har anledning til å avvike fra dette.
  • Trafikkregulering skal bli forstått og respektert av alle som ferdes i trafikken. Dersom ikke trafikantene gjenkjenner det som følger av forskrift, rammer det trafikksikkerheten.
  • Det blir svært vanskelig å håndheve vegtrafikkloven dersom sjåfører som passerer disse gangfeltene blir usikre på om dette er en markering eller et gangfelt. Det blir også vanskelig for politiet og rettsvesenet å vurdere om bilfører har vært uaktsom dersom en påkjørsel skjer i et slikt gangfelt.
  • Barn vil også kunne dras mot fargene og oppsøke gangfeltet uten at de har til hensikt å krysse veien, mens andre kanskje ønsker å ta bilder og vil forstyrre
    trafikken på den måten. Dette vil bli et uromoment som bryter med alle vestlige land sin norm for vegoppmerking.
  • Trafikanter med synshemming og blinde vil kunne få problemer når kontrastene mellom sort og hvitt blir borte eller svakere. Førerhunder er fargeblinde, men vil trolig også kunne bli usikre ved reduserte kontraster.
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter