Skeive er velkomne, men ikke som uniformerte

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Helt fra jeg var barn har jeg opplevd Guds kall til tjeneste i Frelsesarmeen, og jeg har levd mitt liv som juniorsoldat, soldat og offiser i Frelsesarmeen i sammenhengende 53 år. At jeg ikke skal kunne bære min uniform og leve under offisersforpliktelsen, opplever jeg som dypt urettferdig og svært inngripende, sier Marta Maria Espeseth i en artikkel publisert på Frelsesarmeens nettside.

Etter at Espeseth nylig meddelte at hun ønsket å leve i et forpliktende likekjønnet forhold, ble hun fratatt sin stilling som offiser som et brudd på Frelsesarmeens internasjonale regelverk.

Hva gjør Frelsesarmeen når en offiser ønsker å inngå likekjønnet ekteskap? Det spørsmålet har organisasjonen drøftet i en lengre artikkel om teologi, regelverk og likekjønnet ekteskap, hvor Espeseth er intervjuet. Spørsmålet startet ikke som en følge av Espeseth sitt giftermål, men har vært en intern samtale siden 2018.

– Jeg ønsker å være offiser, og jeg mener det er på høy tid at Frelsesarmeen justerer regelverk og samlivsetikk slik at mennesker som lever i likekjønnede forhold kan være soldater og offiserer, sier Espeseth i Frelsesarmeens intervju.

Mobiliserer i spørsmålet om likekjønnet ekteskap

Vårt Land har tidligere skrevet om hvordan konservative og liberale i Frelsesarmeen har opprettet hver sine Facebook-grupper, der de mobiliserer meningsfeller i spørsmålet om likekjønnet vigsel: «For en åpen og inkluderende Frelsesarmé» og «Én Frelsesarmé – med kjærlighet til sannheten». I den førstnevnte gruppa er Espeseth medlem.

Gjennom bønn, bibelstudier og samvittighet

I artikkelen, som ble publisert på Frelsesarmeens nettside 14. juni, skriver organisasjonen at deres interne etiske råd på initiativ fra Frelsesarmeen internasjonalt har gjennomført samtaler om likekjønnet ekteskap i en kristen kontekst. Samtalene skjedde på bakgrunn av at det er et felles internasjonalt regelverk, på tvers av land, men at likekjønnet ekteskap blir lov i stadig flere land. Sjefsekretær i Frelsesarmeen og leder i deres interne etiske råd Bente S. Gundersen, forteller om regelverket:

– Både mennesker som er mot likekjønnet ekteskap og de som er for, har resonnert seg fram til standpunktet sitt gjennom bønn, bibelstudier og granskning av egen samvittighet, sier Gundersen i samme sak om Frelsesarmeens regelverk.

Kommandør Knud David Welander stiller seg bak regelverket.

– The Salvation Army, som vi er den norske delen av, har et offisielt og felles ekteskapssyn over hele verden hvor man legger til grunn den tradisjonelle tolkningen av Bibelen, som sier at ekteskapet er skapt for en mann og en kvinne, sier Welander i artikkelen.

Welander erkjenner at deres interne regelverk har medført smerte for enkeltpersoner, og ikke minst de som har måttet skjule den de er.

– Det erkjenner vi, og det er vi lei oss for, sier kommandøren.

Ikke en bibeltolkning for de likekjønnede

Marta Maria Espeseth påpeker at Frelsesarmeen i andre spørsmål har praktisert en frigjørende og kontekstuell bibellesning, ved å koble Bibelen til det folk erfarer i dag. Dette har vært tydelig i synet på kvinners plass i kirken og i synet på sakramenter, men ikke for homofile.

– I spørsmålet om å anerkjenne likekjønnet samliv, kan Frelsesarmeen bruke akkurat samme argumentasjonen som man i 150 år har brukt for å begrunne kvinners rett og plikt til å forkynne og være kirkelige ledere, sier Espeseth.

Espeseth er tydelig på at hun opplever dette som urettferdig.

– Jeg har opplevd den uventede nåde og velsignelse det er å kunne fullbyrde sitt liv i kjærlighet sammen med et annet menneske. Det skulle ikke være noe til hinder for at jeg burde ha muligheten til også å fullbyrde mitt kall som offiser i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeens regelverk

  • Det etiske råd i Frelsesarmeen har gjennomført interne samtaler om deres syn på likekjønnet ekteskap.
  • LHBT+ kan være deltagere i gudstjenestefellesskap, som frivillige, som tilhørigmedlemmer, som deltagere i barne- og ungdomsaktiviteter, som ansatte og som ledere.
  • Stilling som medlem (soldat) og prest (offiser) er derimot ikke åpne for mennesker som lever i likekjønnede relasjoner.
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary