Genids råd til skoler knyttet til spørsmål om kjønn

Foto: Stillbilde fra Rammeplan for barnehage - Kjønn og likestilling, Utdanningsdirektoratet
Foto: Stillbilde fra Rammeplan for barnehage - Kjønn og likestilling, Utdanningsdirektoratet

GENID er et nettverk som består av fagpersoner, samt pårørende til barn og voksne som identifiserer seg som annet enn sitt medfødte kjønn. Vi formidler forskning og erfaringer, bidrar i politiske og faglige konsultasjonsprosesser, og støtter pårørende.

GENID har avdelinger og medlemmer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. GENID Norge ble stiftet januar 2020.

GENID Norge er en ideell organisasjon, og uavhengig hva gjelder partipolitiske og religiøse syn.

Nå har organisasjonen kommet med en egen veileder knyttet til temaet undervisning om kjønn i skolen.

Dere kan lese den her:

https://www.genid.no/raad-til-skoler

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter