Skal Sofienberg kirke bli senter for skeiv kunst?

Foto: Janna Scott fra Unsplash
Foto: Janna Scott fra Unsplash

Kunstorganisasjonen Pride Art har lenge leita etter et fast tilholdssted for å formidle skeive kunst- og kulturuttrykk. Nå bekrefter kirkeverge Kjetil Haga at Kirkelig fellesråd i Oslo er i dialog om å leie ut Sofienberg kirke til kunstorganisasjonen.

Kirka var fram til 2019 menighetskirke for Paulus og Sofienberg menighet på Grünerløkka i Oslo, men er nå fristilt.

Haga forteller at fellesrådet han leder i utgangspunktet er positive til å leie ut kirka til Pride Art. Han understreker imidlertid at dialogen mellom fellesrådet og Pride Art er i en tidlig fase, og at fellesrådet også er i samtaler med andre interessenter.

– I lys av debatten som har blitt reist i Vårt Land angående bruk av kirkerom vil vi også ha en tett dialog med biskopen, sier han.

Nyheten ble først meldt av magasinet Blikk.

Ønsker tett dialog

Ifølge Haga finnes det to ulike utleiemodeller for kirker som er tatt ut av ordinær menighetsbruk. I noen tilfeller leies kirka ut til én langsiktig leietaker, som da disponerer kirka helt selv. I dag gjelder dette andre kristne trossamfunn eller organisasjoner.

For Sofienberg legger imidlertid fellesrådet opp til å leie ut bygget til ulike aktører, som for eksempel kor, musikkinnspillinger, konserter og andre kulturelle og religiøse formål.

Derfor er det i utgangspunktet mindre aktuelt å la Pride Art ha permanente utstillinger i kirka. Dette henger også sammen med at menighetsrådet i Paulus og Sofienberg for øyeblikket gjennomfører en mulighetsstudie av hvordan kirka kan brukes i framtida.

– Vi er inne i tett og god dialog med menigheten, og vil derfor unngå å binde opp kirka på en måte som kan gå utover dette arbeidet, sier Haga.

– Noen vil hevde at fellesrådet burde prioritere å leie ut kirka til andre kristne trossamfunn. Hva tenker du om det?

– Det gjøres allerede i dag med andre fristilte kirker, og når vi har fått forespørsler fra andre trossamfunn har vi vært veldig positive til det. Bredtvedt kirke leies ut til Den katolske kirke, Markus leies ut til Jesus Church og Lilleborg leies ut til Det norske misjonsselskap.

For Sofienbergs del har det imidlertid så langt ikke kommet forespørsler fra andre trossamfunn om permanent leie, ifølge Haga.

Avisen Vårt Land har fulgt opp saken og spør om han har forståelse for at noen kan komme til å reagere:

 

– Ja, det kan jeg godt forstå. Men reaksjoner kommer også i positiv forstand. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at det er ønskelig og gledelig at kirken kan åpnes for denne type formål.

På spørsmål om hvorvidt kirka kan komme til å måtte avvigsles, og hvorvidt dette er noe som vil spille inn på fellesrådets avgjørelse, svarer Haga at dette er noe de vil diskutere i samråd med biskopen og menighetsrådet.

Til syvende og sist er det biskop Kari Veiteberg som avgjør hva kirka kan brukes til, og han henviser derfor til henne.

– Men hittil opplever vi at hun har hatt ei åpen holdning til hvordan kirkene i Oslo brukes.

Vårt Land har kontakta Veiteberg, som foreløpig ikke har hatt anledning til å svare.

Vårt Land skriver videre:

Ønsker fast tilstedeværelse

Også Pride Arts leder Frederick Nathanael kan bekrefte at det pågår forhandlinger om å få leie Sofienberg, med tanke på å etablere et fast senter for skeiv kunst. Pride Arts ønsker for lokalet synes imidlertid å være mer omfattende enn hva Haga ser for seg.

Ifølge Nathanael ønsker organisasjonen fast tilholdssted i kirka, hvor det kan settes opp både faste og rullerende utstillinger. Senteret skal ifølge Nathanael også formidle et bredt spekter av kunstuttrykk, og kunne fungere som et samlingssted for det skeive miljøet.

Styreleder for den nylig etablerte stiftelsen Skeivt kultursenter, Marius Hofseth, er imidlertid optimistisk til at de pågående forhandlingene vil resultere i en avtale som både de, menigheten og fellesrådet kan leve med.

– Vi opplever dialog som veldig god. Ingen ting er bestemt enda, men jeg tror vi kan komme fram til en avtale som er innenfor både deres og våre rammer.

Ønsker møtested

Nathanael beskriver prosjektet som «revolusjonerende». Ifølge ham går ønsket om et eget kultursenter for skeive tilbake til 70-tallet, da det ble etablert et eget husfond med dette formålet.

Dersom avtalen skulle gå i boks vil ifølge Nathanael kultursenteret bli det første av sitt slag i Europa, og endre betingelsene for skeives tilgang til trygge og skapende arenaer. Han tror det vil være viktig for motvirke fordommer og hat som preger det offentlige ordskiftet, men også bidra positivt til storsamfunnets kulturtilbud.

– Det vil rett og slett innebære bedre levevilkår for den skeive befolkninga. Vi veit av undersøkelser at skeive oppgir mye dårligere livskvalitet enn majoritetsbefolkninga, og kunst og kultur er jo utrolig viktig for å bygge motstandsdyktighet, identitet og skape gode møter.

Nathanael viser til at mellom sju og 25 prosent av befolkninga definerer seg selv som skeive – avhengig av hvordan man måler – og dette er ei gruppe som har få andre arenaer hvor de kan oppleve innenforskap.

– Det skeive miljøet har tradisjonelt sett hatt en møteplass éi uke i året, under Pride, og ellers hatt et én bar eller to i de aller største byene. Vi ønsker å skape et sted hvor fokuset ikke ligger på det seksuelle eller alkoholbruk, men hvor vi kan møtes, og skape og drive kultur, sier han.

Åndelig og kunstnerisk spennende

Ifølge Nathanael er det særlig spennende å skulle ha senteret i et kirkerom. Ifølge ham vil dette bidra til å befeste dialogene mellom «den skeive frigjøringsbevegelsen» og Den norske kirke, en dialog som ble etablert under Queer Spirit-utstillinga under Olsokdagene i fjor, og som seinere har blitt satt opp i Sandefjord kulturkirke og Kulturkirken Jakob.

– Jeg får jo spørsmål om hvorfor dialogarbeid med kirka i det hele tatt er relevant. Jeg tror det er kjemperelevant, fordi kirka jo er den viktigste plattformen for de fleste nordmenns åndelighet i 1000 år, og jeg tror åndelighet er en avgjørende del av identiteten vår.

Nathanael understreker at Skeivt kultursenter ikke skal være en religiøs virksomhet, men at kirkebygget bidrar til å tilføre kunsten og kulturscenen en ny og spennende dimensjon.

For ordens skyld: Jor Hjulstad Tvedt satt som medlem av menighetsrådet i Paulus og Sofienberg i perioden 2015–2019.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter