Senterpartiets Jenny Klinge kjemper for å stoppe forbud mot konverteringsterapi

Foto: Brett Jordan fra Unsplash
Foto: Brett Jordan fra Unsplash

I et intervju med Klassekampen forklarer Senterpartiets Jenny Klinge hvorfor hun har sendt en e-post til alle kollegaene på Stortinget der hun ber dem stemme nei til regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi.

Hun sier blant annet:

– Vi har jo sett at det er eit fleirtal i Stortinget som er meir opptekne av å vere snille enn av å tenkje. Det blir tydeleg i sak etter sak, som i lov om endring av juridisk kjønn og som då kjønnsidentitet vart teke inn i straffelovas §185 om hatkriminalitet. Det er ingen motsetnad mellom å bruke hovudet og ha eit varmt hjarte for folk som slit.

 Eg kan forstå intensjonen om å hindre forsøk på å vende om homofile personar. Når det no også skal gjelde såkalla konverteringsterapi av transpersonar, så blir det noko heilt anna. Det kan eg ikkje støtte,

– Viss du forsøkjer å konvertere ein homofil person og gjere han eller ho heterofil, så forsøkjer du å gjere dei til noko dei faktisk ikkje er. Folk som er usikre på kjønnet sitt, er jo uansett mann eller kvinne, men dei føler sjølv at dei er noko anna enn det dei faktisk er. Det vi som samfunn må gjere då, det er å gjere dei trygge i den kroppen dei er fødd i. Og så må dei få lov til å uttrykkje seg og kle seg slik dei vil, men det forandrar ikkje at nokre er kvinner og nokre er menn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter