Studenter og SV vil kutte statsstøtten til NLA

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

– NLAs verdidokument går på tvers av læreres ansvar som er regulert i opplæringsloven, hvor det er forventet at lærere aktivt skal motarbeide diskriminering, sier Kaspara Halkjelsvik i Pedagogstudentene, til Vårt Land.

I dokumenter til NLA står det oppført: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken ».

Studenter ved NLA har tidligere uttalt at dette utsagnet har opplevdes «som et slag i magen».

Vårt Land skriver at dette også har  fått SVs utdanningspolitisk talsperson Grete Wold til å reagere.

Partiet bestemt seg i starten av november for at de i sitt alternative statsbudsjett skulle stryke statsstøtten til NLA på bakgrunn av høyskolens diskriminering av skeive.

– NLA Høgskolen sitt verdidokument diskriminerer skeiv kjærlighet og skeive ekteskap. Dette er verdier som ikke har noen plass i norsk statlig finansiert høyere utdanning, mener Grete Wold.

Det er på bakgrunn av dette at SV har besluttet å ikke legge opp til videre bevilgninger til NLA i deres alternative statsbudsjett.

– Ved å fastholde diskriminerende holdninger til skeive og deres rettigheter gjør denne utdanningsinstitusjonen at SV ikke kan støtte dem, understreker hun.

Wold sier at SV ikke har noen agenda om å nedlegge kristne privatskoler. Partiet viderefører støtten til andre kristne privatskoler, som for eksempel MF vitenskapelige høyskole.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i