Studenter og SV vil kutte statsstøtten til NLA

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

– NLAs verdidokument går på tvers av læreres ansvar som er regulert i opplæringsloven, hvor det er forventet at lærere aktivt skal motarbeide diskriminering, sier Kaspara Halkjelsvik i Pedagogstudentene, til Vårt Land.

I dokumenter til NLA står det oppført: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken ».

Studenter ved NLA har tidligere uttalt at dette utsagnet har opplevdes «som et slag i magen».

Vårt Land skriver at dette også har  fått SVs utdanningspolitisk talsperson Grete Wold til å reagere.

Partiet bestemt seg i starten av november for at de i sitt alternative statsbudsjett skulle stryke statsstøtten til NLA på bakgrunn av høyskolens diskriminering av skeive.

– NLA Høgskolen sitt verdidokument diskriminerer skeiv kjærlighet og skeive ekteskap. Dette er verdier som ikke har noen plass i norsk statlig finansiert høyere utdanning, mener Grete Wold.

Det er på bakgrunn av dette at SV har besluttet å ikke legge opp til videre bevilgninger til NLA i deres alternative statsbudsjett.

– Ved å fastholde diskriminerende holdninger til skeive og deres rettigheter gjør denne utdanningsinstitusjonen at SV ikke kan støtte dem, understreker hun.

Wold sier at SV ikke har noen agenda om å nedlegge kristne privatskoler. Partiet viderefører støtten til andre kristne privatskoler, som for eksempel MF vitenskapelige høyskole.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Stemme

Forbud mot konverteringsterapi vedtatt

Under voteringen stemte 85 stortingsrepresentanter for, mens 15 stemte mot, ifølge Dagen. Loven, som har vært under utvikling siden 2019, vil gjøre det straffbart å prøve