Regjeringen vil prioritere flyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash
Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash

I en pressemelding skriver regjeringen at for første gang skal overføringsflyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTIQ+) prioriteres både som gruppe og som individ ved uttak av overføringsflyktninger.

Det er dessverre slik at det i mange land ikke er slik at du står fritt til å elske hvem du vil. I nærmere 70 land er homofili kriminelt og de som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan bli utsatt for forfølgelse og diskriminering i hjemlandet sitt. Det kan gi rett til beskyttelse i Norge. Nå endrer vi retningslinjene for arbeidet med overføringsflyktninger slik at personer som er skeive skal prioriteres, sier statssekretær for integreringssaker i Kunnskaps-departementet, Grunde Kreken Almeland (V).

Overføringsflyktning er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det er FN som fremmer søknadene for overføringsflyktningene, og UDI bestemmer hvem av dem som får komme til Norge. I 2020 har Stortinget vedtatt at kvoten for overføringsflyktninger skal være på 3 000 personer.

Det globale covid-19-utbruddet har ført til at uttak, reise, mottak og bosetting av overføringsflyktninger er utsatt. UNHCR og FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) har midlertidig stanset organisering av reiser for overførings-flyktninger, med unntak av noen få hastesaker. Regjeringen, sammen med blant annet FN, vil gjenoppta arbeidet så snart det er praktisk mulig. Norge har en ordning med treårig fleksibilitet for kvoteplassene, slik at dersom det tas ut færre flyktninger ett år i perioden, så kan det tas ut flere året etter.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary