Pressemeldingen fra Päivi Räsänen

Foto: Matthias Wagner fra Unsplash
Foto: Matthias Wagner fra Unsplash
Pressemelding
30.4.2021
Tre anklager mot parlamentsmedlem, doktor. Päivi Räsänen –
Jeg er klar til å forsvare ytringsfriheten og religionsfriheten så langt den trenger
I dag tidlig mottok jeg per telefon informasjon om at statsadvokaten har bestemt seg for å straffeforfølge meg i tre saker. Innkallingssøknaden er levert til Helsingfors tingrett. Jeg anklages for kriminell agitasjon mot en minoritetsgruppe, som bærer straffen for bot eller fengsel i maks to år. De tre siktelsene som ble sendt inn mot meg handler om følgende saker. For det første en pamflett jeg skrev i 2004 ′′ Mann og kvinne skapte han dem – Homoseksuelle forhold utfordrer det kristne menneskehetens begrep “. Det er også lagt inn en sak mot Rev. Dr. Dr. Juhana Pohjola, dekan av evangelisk luthersk misjon bispedømme i Finland. Finlands evangelisk lutherske oppdrag bispedømme hadde ansvaret for å publisere pamfletten.
Den andre ladningen handler om en tweet jeg publiserte 17 juni 2019 på kontoene mine på sosiale medier. I tillegg til Twitter publiserte jeg tweeten min på Facebook og Instagram. I tweeten stilte jeg spørsmål ved den evangelisk lutherske kirkes offisielle tilknytning til Helsinki LHBT Pride 2019 og ledsaget utgivelsen min med et bilde av Bibelen, fra brev til Romerne 1:24-27. Den tredje ladningen er om mine synspunkter presentert i ett program av det finske kringkastingsselskapet, da jeg besøkte en talkshowserie arrangert av Ruben Stiller og diskuterte temaet ′′ Hva ville Jesus mene om homoseksuelle?”.
Avgjørelsen til statsadvokaten er overraskende, til og med sjokkerende. Jeg tror ikke jeg har begått å true, ærekrenke eller fornærme en minoritetsgruppe. I alle disse tre tilfellene er spørsmålet om bibelens undervisning om ekteskap og seksualitet. Til syvende og sist har de tre anklagene som er sendt inn mot meg å gjøre om det er lov i Finland å uttrykke sin overbevisning som er basert på bibel-og kristne kirkers tradisjonelle undervisning. Jeg ser ikke at jeg på noen måte ville ha ærekrenket homofili hvis menneskeverd og menneskerettigheter jeg hele tiden har sagt å respektere og forsvare. Bibelens undervisning er imidlertid veldig tydelig i undervisningen om at ekteskap er en union mellom mann og kone og at å praktisere homofili er mot Guds vilje.
Apostelen Paulus sin undervisning handler ikke bare om å forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne, men om hvordan et menneske reddes inn i evig liv. Dersom læren om Guds ord om synd blir avvist, blir også hele kjernen i kristen tro gjort tom: Jesu dyrebare offer på korset for alles synders skyld og måten han åpnet inn i evigheten.
Det er en vanskelighet her langt større enn en dom i bot eller fengsel: etterspørsel om sensur: påbud om å fjerne innleggene på sosiale medier eller forbud mot publisering av pamfletten. Dersom man trosser rettens dom, fører det til krav om straffebetaling. Denne typen dømmekraft vil åpne for en avenue som fører til ytterligere utgivelsesforbud for lignende tekster og moderne bokbrenninger.
Det er bemerkelsesverdig at med tanke på pamflettsaken og tv-episoden med Stiller, opplyste politiet at det ikke var grunn til å mistenke en forbrytelse. Utredningen av førprøver burde ikke engang vært startet i henhold til avgjørelsen deres. Politiet uttalte i sin beslutning: dersom noen av synspunktene i Bibelen skulle bli sett på som følge av kriteriene om et agitasjonsforbrytelse, ville formidlingen av eller å gjøre bibelen tilgjengelig i prinsippet være straffbart som agitasjon. Dette har dypt å gjøre med fri ytring og religionsfrihet.
Jeg vil gå til retten med et fredelig og modig sinn, å stole på at Finland er en grunnlovsstat der ytringsfriheten og religionsfriheten, som både er garantert i internasjonale avtaler og i vår konstitusjon, respekteres. En domfellelse basert på den kristne tro er mer enn en overfladisk mening. De tidlige kristne ga ikke avkall på sin tro i løvenes huler, hvorfor skulle jeg da fraskrive meg troen på en rettssal. Jeg vil ikke gå tilbake fra min overbevisning og heller ikke fra mine skrifter. Jeg beklager ikke Apostel Paulus skrifter heller. Jeg er klar for å forsvare ytringsfriheten og religionen så langt det er nødvendig.
Agitasjonens lovbrudd krever intensjon. I straffeloven er begrepet intensjonalitet plassert som kriterier om formålet til forfatteren og det faktum at forfatteren oppfatter handlingens natur som en lovlig lovlig krenkelse. For å evaluere skyld må man strebe etter å genuint forstå forfatterens bakgrunn og hensikt. Som parlamentsmedlem har jeg vært involvert i å gjøre dette presise lovendringen. Det kom ikke engang til å tenke på at min tweet eller mine meninger basert på kristendom kunne være ærekrenkende eller fornærmende i ethvert aspekt.
Jeg vil oppmuntre andre til å bruke ytringsfriheten og religionsfriheten sin. Denne tiltalen viser at akkurat nå er tiden inne for å forsvare disse grunnlovsfestede friheter og rettigheter.
Statsadvokaten har tidligere offentlig fortalt at hun på grunn av mine saker har mottatt upassende meldinger. Håper ingen fornærmende meldinger blir rettet mot henne.
Kontakt:
Päivi Räsänen
Parlamentsmedlem
Finland, Finland.
paivi.rasanen@eduskunta.fi
Evamaria Yestinen
evamaria.kyllastinen@eduskunta.fi
Assistent til parlamentsmedlem
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir