Forbud mot konverteringsterapi på vei, men forsinket

Foto: Bogomil Mihaylov fra Unsplash
Foto: Bogomil Mihaylov fra Unsplash

Flere land og en rekke delstater i USA har innført ulike forbud mot konverteringsterapi. I Europa er det kun Malta som har hatt et klart lovverk på området, men EU-parlamentets anbefaling og vedtak om at LHBTIQ-rettigheter er menneskerettigheter har fått flere land til å diskutere lignende lovendringer.

I desember 2019 avgjorde Stortinget at det skulle utredes et lovforslag som vil forby konverteringsterapi. Venstres Trine Skei Grande lovet at dette skulle være på plass våren 2021.

Debatten knyttet til kravet om et forbud mot konverteringsterapi startet for alvor her i landet etter VGTVs serie «Homoterapi» i 2019.

En av dem som reagerer på at regjeringen ikke har klart å komme med et forslag til lovtekst er Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Hun sitter på Stortinget og er spesielt engasjert i likestillings- og LHBTIQ-saker.

Vårt Land omtaler saken, og i en e-post til avisen uttrykker hun misnøye med Regjeringens arbeid med homoterapi-forslaget, og på spørsmål fra Vårt Land om hva statusen er på utredningsarbeidet i dag, svarer hun:

 Det vet jeg ikke, da kultur- og likestillingsministeren nekter å svare oss i opposisjonen mer spesifikt enn at det fortsatt utredes.

På spørsmålet om hun tror at forbudet blir klart før stortingsvalget, viser hun til konflikter i regjeringen:

Nei, det er nok dessverre slik vi advarte mot: Dette trenerer høyreregjeringen for å

Politikeren fra Innlandet presiserer overfor Vårt Land at det ikke er kommet noe endelig svar på om Regjeringen faktisk «skal innføre forbud etter at det praktiske er utredet». Det mener hun er for dårlig. Trettebergstuen ønsker et tydelig forbud så snart som mulig, og sier:

Homoterapi er overgrep. Det fører til psykiske problemer og i ytterste konsekvens selvmord for dem som blir utsatt for det. Det er på høy tid at Norge setter ned foten, og følger EU og FNs råd om å vedta et klart forbud mot dette.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja fra Venstre viser til at spørsmålet er mer komplekst enn opposisjonen vil ha det til, at det er flere som har menneskerettigheter enn LHBTIQ-bevegelsen, og svarer Vårt Land:

Det er lett å foreslå å forby noe med et pennestrøk, men så er det en juridisk kompleksitet i dette som opposisjonen ser seg tjent med å hoppe bukk over. Det er fristende å spørre opposisjonen hvordan de har vurdert det menneskerettslige handlingsrommet – hvilke handlinger kan forbys uten å gripe uforholdsmessig inn i rettigheter som religionsfrihet, ytringsfrihet og retten til privatliv? Og hvordan bør et forbud utformes? Alt dette og mer holder vi på å utrede.

Men Abid Raja forteller til Vårt Land at Regjeringen «har kommet langt i utredningsarbeidet,» og at det er noe de «prioriterer høyt». Raja mener imidlertid at kvalitet må komme foran rask behandling i denne saken og skriver:

 Dette et nybrottsarbeid i Norge som det er viktig at vi gjør på en skikkelig måte. Ingen, særlig ikke de som utsettes for denne praksisen, er tjent med et ufullstendig lovforslag,

Jeg er politisk og personlig sterkt engasjert i saken, og jeg mener at såkalt homoterapi er en grufull praksis som jeg på det sterkeste tar avstand fra, både som kultur- og likestillingsminister, som Venstres nestleder og som medmenneske. Jeg vet hvor viktig denne saken er for både skeive og alle som er opptatt av skeives rettigheter og aksept i samfunnet

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter