Polens høyesterett anerkjenner utanlandske likekjønnede ekteskap

Foto: Kamil Gliwinski Unsplash
Foto: Kamil Gliwinski Unsplash

I forrige uke avgjorde Polens høyesterett at nasjonens grunnlov, som definerer ekteskap som en forening mellom en mann og en kvinne, åpner for lovlig anerkjennelse av samkjønnede foreninger anerkjent av lovene i andre land.

Den 3. november avsa den høyeste forvaltningsdomstolen i Polen en dom om at «Grunnlovens artikkel 18 kan ikke i seg selv utgjøre et hinder for å transkribere en utenlandsk vigselsattest dersom ekteskapsinstitusjonen som en forening av personer av samme kjønn ble gitt for i den hjemlige orden.»

Artikkel 18 i den polske grunnloven lyder: «Ekteskap, som en forening av en mann og en kvinne, samt familien, morskapet og foreldreskapet, skal settes under beskyttelse og omsorg av Republikken Polen.»

Grunnloven har lenge vært forstått og oppfattet som en forsvar for forbud mot lovlig anerkjennelse av likekjønnede ekteskap inngått i andre land enn Polen. For sitt forsvar av heterofile ekteskap har Polen i flere år vært utsatt for sanksjoner fra EU i form av at billioner av dollar i bistand er holdt tilbake.

 

Lifesitenews

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Den katolske kirke og konveteringsterapi

Den katolske kirkes høringssvar i forbindelse med forslaget til forbud mot konverteringsterapi: ARKIV, BREV OM KONVERTERINGSTERAPI – IGJEN 8 oktober 2022 Regjeringen er kommet med et