Økende motstand fra kvinner mot ideen om flytende kjønnsidentitet

Foto: Kon Karampelas fra Unsplash
Foto: Kon Karampelas fra Unsplash

Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av kvinner som jobber for å ivareta kvinners og jenters kjønnsbaserte rettigheter  slik de er beskrevet i FNs kvinnekonvesjon.

Kvinners menneskerettigheter er basert på biologisk kjønn. CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 1. Det å erstatte rettigheter forbundet med biologisk kjønn med rettigheter forbundet med konseptet “kjønnsidentitet”, sletter kvinners rettigheter.
WHRC har derfor skrevet Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter for å minne om at kvinners rettigheter handler om å motvirke kjønnsbasert diskriminering og utnyttelse.
Denne videoen gir en rask oversikt over artiklene i WHRC sin erklæring. Les og signer erklæringen på whrc.no

 

https://fb.watch/7hk9Ko8fB0/

 

 

 

 

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter