Svensk frikirke endret syn på ekteskap, får allikevel bli i fellesskapet Evangeliska Frikyrkan

Foto: Andrew McQuaid fra Unsplash
Foto: Andrew McQuaid fra Unsplash

Høsten 2022 skrev Dagen om Immanuelskyrkan i Örebro som ble den første menigheten i kirkesamfunnet som åpnet for å vie likekjønnede par.

236 medlemmer stemte for et forslag om å åpne for at likekjønnede par kunne gifte seg i kirken, mens 61 medlemmer ønsket at menigheten fortsatt skulle ha et tradisjonelt ekteskapssyn.

Menigheten endret også vigselsliturgien slik at ordene mann og kvinne ble til til «makene».

Samtaler

Dagen skriver at siden den gang har flere kritiske stemmer internt i kirkesamfunnet tatt til orde for at Immanuelskyrkan ikke lenger kan være en del av fellesskapet i Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Onsdag ble det holdt en samtaledag for EFK-pastorer om saken og her opplyste den sentrale ledelsen at Immanuelskirken vil forbli i fellesskapet.

Ifølge Världen Idag ble det understreket at Immanuelskyrkan klart har avveket fra den vanlige ekteskapsteologien, men man vil likevel ikke utelukke menigheten eller iverksette andre tiltak mot den.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være